Irští biskupové u Benedikta XVI.

15.2.2010 

Ve Vatikánu se dnes papež sešel s Irskými biskupy na mimořádném setkání, které potrvá dva dny a které si vynutila aféra sexuálního zneužívání a obtěžování neplnoletých některými příslušníky tamějšího kléru. Setkání se konalo dnes dopoledne a pokračovalo také odpoledne. Předcházela mu také mše svatá, kterou sloužil ve Vatikánských kryptách státní sekretář kard. Tarcisio Bertone. Ten ve své promluvě hovořil o ?velmi vážné krizi? církve v Irsku, přičemž zdůraznil, že ?nejtvrdší a nejvíce ponižující zkoušky? jsou pro společenství církve ty, které vycházejí z ní samé, zejména jsou-li někteří její členové viníky ?tak odporných činů?. I z této bolestné zkoušky však podle kard. Bertoneho může vzejít obnova, milost obrácení a pevnější víra, ovšem jedině za podmínky, že ?hříšník uzná vlastní vinu v plné pravdě?.

Kromě toho je však také třeba, varoval dále kardinál Bertone, čelit svůdnému pokušení Zlého ducha, který chce v takovýchto bouřích ?podlomit samotnou důvěru v Boha a zatlačit věřící do malomyslnosti a beznaděje?. ?Ano, bouře působí strach ? řekl kard. Bertone ? zvláště ty, které otřásají loďkou církve kvůli hříchům jejích členů?, ale tou ?nejnebezpečnější bouří ? dodal ? je ta, která se dotýká srdcí věřících, otřásá jejich vírou a ohrožuje jejich schopnost svěřit se Bohu a důvěřovat v Jeho nezměrnou prozřetelnost?. Je proto nezbytné, řekl dále kard. Bertone, ?svěřit se bezvýhradně? Pánu v modlitbě a pokoře. ?Boj proti zlu neskončil ? poznamenal dále ? ale potrvá až do konce časů. Proto nám Otec v Ježíšově jménu poslal Ducha svatého, aby nás hájil a těšil.? Vatikánský státní sekretář v závěru vyjádřil přání, aby setkání Irských biskupů s papežem a nejvyššími představiteli papežské kurie bylo neseno láskou v pravdě a obnovilo závazek společenství a jednoty mezi pastýři a těmi, kterým jsou posláni sloužit.

O návštěvě irských biskupů ve Vatikánu hovoří pro Vatikánský rozhlas kardinál Sean Brady, arcibiskup Armaghu a irský primas:

?Byl jsem během svého života v Římě mnohokrát, ale nikdy mne nedoprovázelo tolik modliteb jako tentokrát. Vím, že totéž se týká i Svatého otce a členů římské kurie. Toto je už třetí setkání na stejné téma během sedmi měsíců. Domnívám se, že Svatý otec je velmi znepokojen. Tomuto setkání předcházela velmi důkladná příprava, ale je to jen krůček na velmi dlouhé cestě. Doufejme, že po našem návratu nalezne výraz v procesu pokání, obnovy a smíření pro dobro všech. Samozřejmě, všem nám jde o tentýž cíl, kterým je ochrana dětí. Souhlasíme rovněž ve všech bodech s tím, co nám předložil Svatý otec během kanonické návštěvy ad limina a co by měl prostudovat každý, koho se to týká.?

Řekl kard. Brady před dvoudenním mimořádným setkáním Benedikta XVI. a římské kurie s biskupy Irska, které bylo dnes zahájeno. V úterý po jeho skončení bude vydáno tiskové prohlášení a očekává se rovněž zveřejnění zvláštního pastoračního listu Benedikta XVI. Irským katolíkům.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.