Benedikt XVI.: Úpadek víry přičinou sexuálních zločinů duchovních

16.2.2010 

Sexuální obtěžování dětí a mládeže je nejenom ohyzdný zločin, ale také závažný hřích, který uráží Boha a znevažuje důstojnost člověka, stvořeného k jeho obrazu, řekl Benedikt XVI. irským biskupům, kteří se spolu s papežem a představiteli římské kurie včera i dnes účastnili několikahodinové debaty o krizi, kterou prožívá tamější církev po odhalení skandálů sexuálního obtěžování neplnoletých ze strany některých duchovních a také pokusů o jejich krytí některými tamějšími biskupy. Dnes bylo zveřejněno závěrečné tiskové sdělení Svatého stolce, které hovoří jednoznačně o vině církevní hierarchie, která po několik let nepřijímala účinná opatření, která by těmto zločinům zabránila.

Podle mínění Benedikta XVI. je tento problém třeba vidět v širší souvislosti oslabování víry. Papež je přesvědčen, že právě duchovní krize má zásadní podíl na sexuálním obtěžování a zneužívání neplnoletých. Svatý otec vyzval biskupy, aby tyto problémy z minulosti poctivě a odvážně promysleli a rázně přistoupili k jejich řešení. Doufá, že nynější setkání irské biskupy sjednotí a umožní jim jednomyslně podniknout konkrétní kroky, aby byla obětem těchto zneužití poskytnuta pomoc, aby byla obnovena víra v Krista a církvi byla navrácena věrohodnost. Papež ukázal také na potřebu lepší formace kněží a zasvěcených osob ve všech etapách jejich života.

Tiskové sdělení informuje o zkušenostech irských biskupů. Na setkání s papežem prezentovali mimo jiné i reakce obětí a také dalších věřících laiků a kněží, kteří neskrývají bolest i pobouření, a cítí se pohoršeni a zrazeni. Biskupové informovali také o opatřeních, která nyní už zajišťují dětem a mládeži nejvyšší možný stupeň bezpečí. Papež seznámil irské biskupy s pracovní verzí svého pastoračního listu irským katolíkům. Benedikt XVI. v něm vezme do úvahy návrhy biskupů a zveřejní ho během postní doby, která začíná zítra.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.