Benedikt XVI. koná exercicie

22.2.2010 

Výstavem Nejsvětější svátosti a modlitbou nešpor byla včera navečer zahájena duchovní cvičení pro Svatého otce a členy Římské kurie jako příprava na Velikonoce. Duchovní se konají v kapli Redemptoris Mater a potrvají až do soboty 27. února. Během týdne odpadají všechny audience Svatého otce, včetně středeční generální. Látku k meditacím předkládá salesián don Enrico dal Covolo a mají za téma: ?Lekce Boha a církve o kněžském povolání?. Izabela Piro se ptala dona Enrica nejprve na téma:

?Lekce Boha? naznačuje metodu těchto exercicií. Metodou je ona starobylá ?Lectio divina? ale také ?lekce církve?. Chci totiž končit každý den duchovních cvičení ?medailóny? - portréty vzorných kněžských postav: sv. Augustin, sv. farář z Arsu, venkovský kněz z Bernanosova románu, don Giuseppe Guadri a nakonec ctihodný Boží služebník Jan Pavel II., který zadal práce na restaurování kaple ?Redemptoris Mater?, kde se duchovní cvičení konají. Titul pak odkazuje na ?kněžské povolání?, protože to bylo takřka povinné téma v srdci Kněžského roku.?

Jaká je prvotní hodnota duchovních cvičení?

?Prvotní hodnota není jen dnešní, nýbrž ta stálá: věřící potřebuje nacházet pevné chvíle, v nichž se může soustředit na důvěrný vztah k Bohu. Dnes mohou tato duchovní cvičení nabývat zcela zvláštní význam, protože jsme strháváni zrychlením dějin, jež vytváří riziko, že ztratíme pravou stupnici hodnot. Duchovní cvičení nám mají napomáhat udělat pořádek ve svém životě.?

Při duchovních cvičeních přítomen i papež. Jeho postava tedy dává meditacím hodnoty navíc?

?Přítomnost Svatého Otce je příkladná, je to svrchovaný příklad pro všechny věřící, takřka bez výjimky. Všichni máme zapotřebí tyto rozhodující chvíle, abychom znovu do hloubky získali svůj duchovní život. Přítomnost papeže nám připomíná, že se musíme zamýšlet nad dalším aspektem: v církvi není nikdo již nyní svatý, všichni potřebují pomoc Boží milosti, pomoc Ducha svatého, modlitby. Jsme všichni hříšníci a všichni máme zapotřebí Božího milosrdenství, abychom se s ním mohli setkat.?

Často se postní doba považuje za dobu odříkání, snášení trampot a dobou obětí, vždyť má ale kladný význam...!

?Jistě. Právě to je evangelijní logika: čím více se otevíráme tomu, abychom dávali sebe sami, tím více dospíváme k opravdovému štěstí. A to je vlastní význam Paschy - Velikonoc a tento rok nám Benedikt XVI. doporučuje, prožívat postní dobu v duchu větší spravedlnosti. Touto největší spravedlností je láska. Láska spočívá z naší strany v tom, že dáváme sami sebe. Toto je cesta, na kterou nás vede postní doba a toto je také jediná cesta k našemu štěstí.

A co byste tedy pro tuto postní dobu přál všem věřícím?

?Abychom se rozhodně vydali na tuto cestu, a chápali, že to jistě není cesta smrti, nýbrž zákon života, Je to zákon plnějšího štěstí.

Josef Koláček

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.