Slova kard. Schönborna byla dezinterpretována

11.3.2010 

Kardinál Schönborn „nijak nezpochybnil celibát v katolické církvi latinského ritu“, prohlásil tiskový mluvčí vídeňské arcidiecéze Erich Leitenberg, který se tak ohradil proti mediálním interpretacím (France Presse) několika vyjádření vídeňského arcibiskupa. V posledním vydání věstníku katolické agentury Kathpress kard. Schönborn řekl, že „v případech zneužití musí být nastoupena jedině cesta pravdy a je absolutně nezbytné klást na první místo oběti“. Tisková agentura pak s odkazem na slova vídeňského kardinála upřesnila, že je třeba hledat příčiny těchto hluboce politováníhodných případů, mezi nimiž zmínil „otázku formace kněží“ a také „otázku toho, jaký dopad měla tzv. sexuální revoluce na generaci z roku 1968“. Součástí formace je celibát, stejně tak jako téma rozvoje osobnosti. K tomu je zapotřebí také velké dávky upřímnosti v církvi, ale také ve společnosti. Kard. Schönborn dále řekl, že je zapotřebí „změny“. „Při každém novém případu zneužití, ať už k němu došlo v rámci církve či společnosti, si kladu otázku: Napomohl jsi nějaké změně?“ S odkazem na slova kard. Schönborna, pak Leitenberger uzavřel: „Upřímnost je žádoucí také při podávání zpráv o prohlášeních církevních představitelů.“

Milan Glaser

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.