Řeckokatolíci se ohradili proti výrokům Moskvy

5.3.2004 

K odpovědné angažovanosti v církvi vyzval klérus i laiky Biskupský Synod Řeckokatolické církve Kyjevské-Haličské metropole. Ve Lvově bylo včera zveřejněno prohlášení reflektující postoj pravoslavné církve k případnému vytvoření řeckokatolického patriarchátu na Ukrajině.

V prohlášení se říká, že názory, které zazněly během návštěvy kardinála Waltera Kaspera v Moskvě neznamenají zkrachování snahy ukrajinské církve o vytvoření patriarchátu. Úsilí řeckokatolické církve směřuje k posílení jednoty a k jejímu rozvoji. Prohlášení ukrajinských řeckokatolických biskupů připomíná, že koncem minulého roku Papežská rada pro jednotu křesťanů předala informace o plánech na vytvoření patriarchátu pravoslavné straně. Reakce Moskvy a jiných pravoslavných kruhů se však neslučují s dialogem mezi církvemi. Často hraničí s výhružkou a místy dokonce znevažují osobu Svatého otce ? napsali řeckokatoličtí biskupové. Lze tak nabýt dojmu, že vedení pravoslavné církve není připraveno k řešení historických rozporů a k uznání oprávněných potřeb všech zainteresovaných stran.

Synod biskupů řeckokatolické církve Kyjevsko-Haličské metropole zdůrazňuje vůli pokračovat v ekumenickém dialogu. Musí se v něm však objevit dobrá vůle partnerů. Biskupové vyjadřují naději, že z pravoslavné strany zazní také hlasy připravené ke konstruktivní spolupráci, které by k argumentům řecko-katolíků přistupovalo otevřeně.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.