Křesťané a kastovní systém v Indii

10.8.2010 

Indičtí křesťané dnes pořádají Den protestu proti diskriminaci křesťanů a muslimů, pocházejících z řad tzv. kasty nedotknutelných. Komise při biskupské konferenci Indie, která se zabývá obhajobou práv členů této kasty, vyzvala k vyvěšování černých vlajek na kostelech a církevních budovách. Černé vlajky mají indické společnosti připomenout, že křesťané i muslimové, pocházející z kasty dalit, jsou diskriminováni, a obracet tak pozornost k jejich spravedlivým nárokům. Obě skupiny příslušníků této kasty ? křesťané i muslimové - žádají stejná práva bez ohledu na náboženské vyznání. Boj za práva lidí z nejnižších kast je tedy v Indii jedním ze silných témat i mezináboženského dialogu. O vzniku tohoto dne protestu vypráví O. Bosco z jezuitského sociálního centra v Secunderabad:

?V Indii máme kastovní systém. V rámci tohoto systému je 18% obyvatel tzv. nedotknutelných. Nazývají se obvykle dalit. Obdrželi práva a privilegia, která usnadňují jejich přítomnost ve společnosti. Roku 1950 vydal prezident Indie předpis, podle něhož mohou z těchto práv a privilegií těžit pouze hinduisté. Všichni ostatní, tj. křesťané, muslimové, sikové a buddhisté o ně byli připraveni. Roku 1956 získali tato práva sikové a roku 1990 také buddhisté. Nadále jsou však upírána křesťanům a muslimům.?

Největším privilegiem je počet míst ve školách vyhrazených pro dality, záruka pracovních míst v úřadech a státních institucích, a také právo, jež je chrání před nátlakem členů jiných kast. Otec Bosco dodává, že ?se bojuje také za to, aby křesťané i muslimové, původem dalit, obdrželi status registrovaných kast. Tento status zaručuje menšinám jejich práva a privilegia. Dvě třetiny indických křesťanů tvoří právě příslušníci kasty dalit.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.