Benedikt XVI.: Nemají-li hodnoty, práva a povinnosti racionální základ, na čem stojí nadnárodní instituce?

9.9.2010 

60. výročí Evropské úmluvy o ochraně lidských práv připomněl papež ve středu 8. září při audienci členů úřadu parlamentního shromáždění Rady Evropy s jeho novým předsedou, tureckým politikem Mevlütem Çavuşoğlu. Do shromáždění patří poslanci ze 47 členských zemí Rady Evropy. Má tedy širší rozsah než Evropská Unie.
Benedikt XVI. ocenil úsilí parlamentu na obranu náboženské svobody a zdůraznil všeobecnost a nedílnost lidských práv:

?Při různých příležitostech jsem upozorňoval na nebezpečí spojené s relativismem v oblasti hodnot, práv a povinností. Pokud by neměly racionální základ, společný všem lidem, a opíraly se výlučně na jednotlivých kulturách, na legislativních nebo soudních rozhodnutích, jak by mohly být trvalým základem takových nadnárodních institucí, jako je Rada Evropy, a úkolů, jimž se v této prestižní instituci věnujete? Jak by bylo možné vést plodný dialog mezi kulturami bez společných hodnot, práv a trvalých, všeobecných zásad, stejně chápaných všemi členskými zeměmi Rady Evropy? Tyto hodnoty, práva a povinnosti mají kořeny v přirozené důstojnosti každé lidské osoby a jsou dostupné lidskému rozumu. Křesťanská víry není překážkou, nýbrž přeje tomuto úsilí a vybízí k hledání nadpřirozeného základu této důstojnosti. Jsem přesvědčen, že věrné zachovávání těchto zásad, zejména pokud jde o lidský život od početí do přirozené smrti, manželství založené na výlučném a neoddělitelném svazku jednoho muže a jedné ženy a svoboda náboženství a výchovy, je nezbytnou podmínkou, máme-li odpovědět na rozhodující, naléhavé výzvy, které dějiny staví před každého z vás.?

Johana Bronková

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.