Benedikt XVI.: Biskup není pouhý vládce, byrokrat, moderátor či organizátor

13.9.2010 

Benedikt XVI. dnes přijal ve své letní rezidenci skupinu 120 biskupů, kteří byli jmenováni v uplynulém roce a účastní se v Římě dvou seminářů organizovaných každoročně Svatých stolcem za účelem bližšího seznámení se nových biskupů s povahou jejich služby. V sobotu se setkali s Kristovým zástupcem na závěr semináře pořádaného Kongregací pro evangelizaci a dnešním setkáním v Castel Gandolfo vyvrcholil seminář pořádaný Kongregací pro biskupy.

Papež ve své promluvě k nově jmenovaným biskupům z celého světa načrtnul životní program biskupa za pomocí slov sv. Tomáše Akvinského. Ten v komentáři k evangeliu sv. Jana o Dobrém Pastýři zdůrazňuje, že biskupové mají poslouchat a milovat Dobrého Pastýře, který dal za ovce svůj život, ?Je zapotřebí obojího: poslušnosti i lásky, protože jenom to první nestačí.? (Exp. Joanem 10,3)

?Poslání biskupa nelze chápat v kategoriích účinnosti a výkonnosti, které se soustředí primárně na to, co je třeba udělat, ale vždycky je třeba brát zřetel na ontologickou dimenzi, která je základem funkčního rozměru.?

Benedikt XVI. dále s odvoláním na svatého papeže Řehoře Velikého označil pastorační biskupskou službu za ?umění všech umění? a zdůraznil, že ji dobře zvládne ten, kdo ?ji umí používat proti vlastním vinám, dovede být s její pomocí roven ostatním a uplatňuje moc spíše nad svými neřestmi než nad druhými?.

?Výmluvnými jsou slova obřadu předávání prstenu při biskupském svěcení: ?Přijmi prsten, znamení věrnosti, a celistvosti víry ryzosti života střež svatou církev, nevěstu Kristovu?. Církev je ?Kristovou nevěstou? a biskup je strážce - řecky episkopos ? jejího tajemství.?

Prsten je tedy znamením věrnosti, řekl dále Benedikt XVI. Jde o věrnost církvi a ryzost její víry. Biskupovi je proto svěřena snubní smlouva církve a Krista.

?Odpovědnost biskupa je obrovská ve vztahu k prospěchu diecéze, ale také společnosti. Je povolán být ?silným a rozhodným, spravedlivým a klidným?, aby moudře rozlišoval mezi osobami, fakty a událostmi, jak si to žádá jeho poslání ?být otcem, bratrem a přítelem? na lidské i křesťanské pouti. Jde o hlubokou perspektivu víry, a nikoli pouze o lidský, administrativní či sociologický pohled na službu biskupa, který není pouhým vládcem či byrokratem, nebo moderátorem a organizátorem diecézního života. Jedině otcovství a bratrství v Kristu dávají představenému schopnost vytvořit klima důvěry, přívětivosti, vlídnosti, ale také přímosti a spravedlnosti.?

Řekl dnes mimo jiné Benedikt XVI. více než stovce biskupů z celého světa, kteří se v Římě účastnili zvláštního semináře pořádaného Svatým stolcem pro biskupy, kteří byli jmenováni v uplynulém roce.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2020 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.