Španělsko má novou blahoslavenou

21.9.2010 

Také ve španělské Seville se o víkendu konala beatifikace. Od soboty je blahoslavená Matka Maria Purisima de la Cruz. Španělská řeholnice z Kongregace sester Společnosti Kříže, do níž vstoupila v 19 letech, zemřela v roce 1998. Celý život věnovala péči o chudé a nemocné. Jak uvedl v homilii prefekt Kongregace pro svatořečené mons. Angelo Amato:

?Naše blahoslavená zůstává platným příkladem toho, jak je plodná poslušnost charismatu zakladatelky Svaté Anděly od Kříže: učinit se chudým s chudými a tak je získat pro Krista. Statečně povzbuzovala vnitřní život spolusester a kladla důraz na duchovní život živený modlitbou, tichem, poslušností, láskou a službou chudým.?

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.