Jan Pavel II. se virtuálně setkal s vysokoškoláky z 10 zemí

13.3.2004 

Na dnešek připadá II. světový den vysokoškolských studentů. Patří tentokrát především studentům z 10 zemí, které se za půl druhého měsíce stanou součástí Evropské Unie. Satelitní přenos spojil Vatikánskou aulu Pavla VI. s hlavními městy: vedle Prahy s Bratislavou, Budapeští, Lublaní, La Vallettou, Nicosií, Vilniusem, Tallinem, Rigou a polským Hnězdnem, které bylo historicky prvním hlavním městem Polska, sídlem arcibiskupa a kde se slavnosti zúčastní účastníci V. sjezdu církevních hnutí a sdružení.

Motto setkání zní ?Kristus naděje Evropy?. Základním inspirativním textem je apoštolská exhortace ?Ecclesia in Europa?, podepsaná Janem Pavlem II. 28. června loňského roku. Svatý otec v ní Evropanům nabídl poselství naděje pro budoucnost. Jako osnovu zvolil knihu Apokalipsy, ve které odkrývá vítězství Krista, nezvratné, jednou pro vždy dokonané. navzdory obtížím a strachům dnešní doby nemáme klesat na mysli, povzbuzuje Svatý otec, naopak díky Kristovu vítězství naší základní orientací může být postoj důvěry.

Modlitba začala v 17.45 vstupem kříže do Vatikánské auly za zpěvu 1800 mladých lidí v doprovodu dvou set členného orchestru. Následují střídavě přenosy z jednotlivých zemí ? počínaje Prahou. Studentům byla předána apoštolská exhortace Ecclesia in Europa.

Dále shromáždění vyslechli videozáznamu poselství Předsedy Evropského parlamentu Pata Coxe.
Ve svém projevu první reprezentant evropského parlamentu zdůraznil, že přistoupením 10 států k Evropské unii dochází k mimořádnému obnovení a k nové definici Evropy. ?Dnes je Evropa zcela jinde než před 25 lety, kdy byla spojena strachem ze sovětské invaze. Dnes je Evropa založena na společných hodnotách, které jako je pluralitní demokracie, lidská a občanský práva, právní stát a úcta ke kulturním specifikům. Tato nově vznikající Evropa vděčí z mnoha důvodů za úspěch tohoto velkého projektu míru v historii našeho kontinentu, právě pontifikátu Jana Pavla II., jehož hodnoty a ideály byly vodítkem,? uvedl ve svém projevu Pat Cox. Zdůraznil dále již proslavený výrok Jana Pavla II., že Evropa musí dýchat oběma plícemi, a papežovo úsilí o dialog mezi kulturami; dialog západního křesťanství s pravoslavnými i s dalšími náboženstvími, které jsou zastoupeny v Evropě, jako je islám a židovství. V závěru předseda Evropského parlamentu povzbudil studenty, aby na sebe vzali odpovědnost za velkou tradici, jejíž nositeli byly odedávna university starého kontinentu.

Od půl sedmé předsedal Svatý otec modlitbě růžence. Pak proběhla poslední část přednosu, modlitba loretánských litanií z Bratislavy, po ní Jan Pavel II. pozdravil studenty v krátkém projevu a všem požehnal.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.