Úspěšná reforma Karla Boromejského. Papežův list k 400. výročí jeho kanonizace

4.11.2010 

Úspěšná reforma Karla Boromejského. Papežův list k 400. výročí jeho kanonizace Vatikán. Úspěšný reformátor, který v těžkých dobách církve neváhal odložit privilegia a začít hlubokou reformou vlastního života, tak představuje Benedikt XVI. Karla Boromejského, v listu adresovaném do Milána u příležitosti čtyřsetletého výročí jeho kanonizace.

V druhé polovině 16. století, v době charakterizové rozděleními a věroučnými zmatky i špatným příkladem mnoha duchovních osob, Karel Boromejský heroicky odmítl styl života, který se mu jako šlechtici nabízel. Místo dráhy církevního knížete na výsluní papežského dvora se nechal vysvětit na kněze. Když byl v pouhých 27 letech postaven do čela milánské arcidiecéze uvědomil si, že důkladná a důvěryhodná reforma musí začít od Pastýřů církve, píše papež v poselství kard. Dionigimu Tettamanzimu.
Právě ze svatého života Karla Boromejského, připodobňovaného stále více Kristu, se zrodila reforma církve, věrná předpisům Tridentského koncilu. Jak to, že tento náročný a rigorózní biskup dokázal nadchnout své okolí do takové míry? ? ptá se papež a odpovídá: sv. Karel všechny osvěcoval a přitahoval vroucností své lásky. ?Bůh je láska? a kde je živá zkušenost lásky, tam se hluboce ukazuje Boží tvář.

Karel Boromejský rozdal vše, co bylo nadbytečným luxusem, nikdy neváhal bránit víru prostých lidí a práva chudých. Založil seminář i charitativní instituce a za moru v roce 1576 zůstal uprostřed věřících. Jeho odvaha a nasazení pro diecézi byly zakořeněny v kontemplaci tajemství Nejsvětější svátosti a Ukřižovaného. Přávě tam je třeba hledat zdroj jeho soucitu s lidskou bídou a zároveň apoštolské zanícení pro hlásání evangelia všem lidem.

V závěru svého poselství, vybízejícího k následování tohoto velkého vzoru ambrosiánské církve, se papež obrací k mladým lidem: ?Bůh vás chce mít svaté, protože zná vaše hlubiny a miluje vás láskou, která překračuje jakékoliv lidské porozumění,? píše Benedikt XVI. a povzbuzuje mladé, aby se po Karlově vzoru nebáli ?vsadit? na Boha a evangelium.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.