Oběžník Kongregace pro nauku víry ke sdružení Opus Angelorum

4.11.2010 

Kongregace pro nauku víry dnes zveřejnila na stránkách vatikánského deníku Osservatore Romano oběžný list, který upřesňuje kanonickou a věroučnou situaci sdružení Opus Angelorum. To bylo založeno v roce 1961 v Innsbrucku jako bratrstvo inspirované vizemi mystičky Gabriely Betterlichové (1896-1978). Obsah oběžníku pro nás shrnul mluvčí Svatého stolce, P. Federico Lombardi:

Nový oběžný list, datovaný 2. října, připomíná, že v roce 1983 Kongregace pro nauku víry vydala list, ve kterém upomíná členy sdrušení ?Opus Angelorum?, aby v úctě k andělům respektovali učení Církve a nerozšiřovali domněnky vyvozené z údajných soukromých zjevení paní Gabriely Betterlichové. List také připomínal, že se mají řídit platnými liturgickými normami, zejména pokud jde o eucharistii. Dekretem z roku 1992, schváleným papežem Janem Pavlem II., Kongregace pro nauku víry doplnila tyto směrnico o některé další normy a jejich realizaci svěřila apoštolskému delegátu, pověřeného také pro vztahy mezi Opus Angelorum a řádem Řeholních kanovníků Svatého Kříže.? Po mnoho let tuto funkci zastával dominikánský kněz, p. Benoit Duroux, a nyní ji plní jeho spolubratr, p. Daniel Ols.
Dnes můžeme považovat Opus Angelorum za jedno z veřejných sdružení Církve, žijící ve shodě s učením Církve a s liturgickými i kanonickými normami. Také řád Řeholních kanovníků Svatého Kříže a Sestry Svatého Kříže ? které jsou ve vztahu s Opus Angelorum ? jsou církevní autoritou řádně schváleny.
Nicméně určitá skupina členů Opus Angelorum ? zejména někteří kněží, kteří vystoupili nebo byli vyloučeni z řádu Řeholních Kanovníků Svatého Kříže ? nepřijala církevní normy a usiluje o obnovu hnutí, které praktikuje to, co bylo zakázáno. Kongregace pro nauku víry tedy vybízí ordináře k bdělosti ve vztahu k podobným iniciativám.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.