Vyšla kniha-interview s Benediktem XVI. Český překlad se také chystá.

23.11.2010 

V tiskovém středisku Svatého stolce byla dnes prezentována s napětím očekávaná kniha s názvem Světlo světa. Papež, církev a znamení doby. Rozhovor Svatého otce Benedikta XVI. s Peterem Seewaldem. Kniha vyšla v 8 jazycích a 3 další jazykové verze vyjdou v brzké době. Český překlad této knihy se už také připravuje. Vydá ji brněnské nakladatelství Barrister and Principal zřejmě začátkem postní doby.

Papež odpověděl ústně, svěžím a neotřelým jazykem, na více než 90 otázek, které neznal předem. Peter Seewald na dnešní tiskovce poznamenal, že odpovědi Benedikta XVI. jsou podány věrně a v plném rozsahu bez jakékoli cenzury až na nepatrná upřesnění, která papež učinil v přepisu nahrávky celého rozhovoru při autorizaci textu.

Vatikánský tiskový mluvčí O. Lombardi na tiskovce prozradil, že se včera večer ptal Benedikta XVI. na ?důvody zrodu této knihy rozhovorů a na to, zda vydat takovouto knihu není v nynějším mediálním kontextu přece jen poněkud riskantní. Papež se tomu jen pousmál,? řekl O. Lombardi, který pak dodal:

?Proč tedy papež poskytnul toto interview? Protože má za to, že mluvit k dnešním lidem také prostým a hovorovým jazykem o mnoha otázkách, které si lidé kladou, je zkrátka dobrá služba, kterou se pokusil poskytnout. Kniha se zrodila z pastoračního úmyslu ve snaze o jednoduchou komunikaci a z ochoty odpovědět na otázky, které si kladou lidé dneška.?

Můžeme být papeži vděčni za ?skutek opravdu komunikativní odvahy, pokračoval O.Lombardi. - Snažil se totiž mluvit řečí, která je lidem srozumitelná a všem přístupná. Chtěl odpovědět na mnohé otázky i za cenu rizika, že vyvolá diskusi anebo že nebude pochopen dokonale. Proč? Protože je zodpovědný za účast svou i celé církve na všech problémech, s nimiž se dnešní svět setkává.?

Knihu představil v tiskovém středisku nejprve arcibiskup Rino Fisichella, předseda Papežské rady pro novou evangelizaci. Podle jeho mínění bude kniha podnětná pro mnohé a povede k vážnému zpytování svědomí uvnitř církve i mimo ni a může přivodit i opravdovou konverzi srdce a mysli:

?A toto je konverze, kterou Benedikt XVI. žádá po křesťanech i těch, kteří jsou ochotni mu naslouchat: ?Vynést znovu na světlo primát Boha. Je důležité, aby dnes bylo znovu vidět, že Bůh existuje, že Bůh se nás týká a odpovídá nám, a když naopak chybí, může být všechno racionální, jak jen libo, ale člověk ztrácí svou důstojnost, svou specifičnost, své lidství a padá tak to podstatné.? (str.100).?

V souvislosti s rozruchem, který nastal ve sdělovacích prostředcích po zveřejnění několika úryvků této knihy, označil Peter Seewald za ?směšné, ba trapné? to, že mediální diskuse o knize se povětšinou soustředí na otázku prezervativů.

?Tato událost dokazuje, že se žurnalistika nachází v určité krizi. Papež v knize líčí rozsáhlé panorama, mluví o krizi v církvi i ve světě, o existenci a trvání společnosti. Apeluje na lidstvo a poukazuje na to, že planeta už nemůže dále žít tak jako doposud. Vysvětluje, že kvůli budoucnosti můžeme a musíme změnit život této planety a civilizované společnosti. Toto je opravdu velké téma. Svět však diskutuje o otázce kondomů. Je to směšné a trapné. Vím, že je to otázka důležitá. Proto jsem ji položil a papež odpověděl velmi přesně a konkrétně. Poukázal mimo jiné i na to, že jeho cesta do Afriky byla zacloněna zmínkou o kondomu a média se pak už nezajímala o africké problémy, s nimiž se papež během cesty vyrovnával. Nyní nastala podobná situace. Diskutujeme o tom, zda papež připouští kondom či nikoli a všichni přitom víme, že není věcí papeže povolovat prezervativ či nikoli, nýbrž poukazovat na morální principy, mluvit o tom, jak společnost chápe sexualitu a klást otázku, zda má sexualita co do činění s láskou.?

Na dnešní tiskovce představil knihu rozhovorů s papežem také známý italský novinář ? vatikanista Luigi Accattoli, který vybídnul čtenáře, aby si povšimli lidské stránky způsobu, jakým Joseph Ratzinger zastává úřad papeže.

?Spatříme Josepha-Benedikta, který pochybuje, klade si otázky anebo si je ? v závislosti na tématu, ke kterému se vyjadřuje ? zcela jist tím, co říká, který nás informuje o tom, jak dochází ke svým rozhodnutím, který připouští pochybení nebo přehodnocuje anebo dává prorocky vytušit budoucí orientace. Přijměme tohoto muže povolaného být papežem tak, jak to sám navrhuje v knize Ježíš Nazaretský, kterou nenabízí jako dokument učitelského úřadu, ale jako svědectví vlastního hledání Pánovy tváře. I těmito šesti hodinami přátelského rozhovoru ukazuje svou ochotu učinit vše pro to, aby určitým způsobem oslovil každého.?

Na prezentaci knihy v přeplněném sále tiskového střediska byl přítomen také osobní papežův sekretář O. Georg Gaenswein.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2020 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.