Egyptští křesťané nespokojeni s reakcí vlády a islámských vůdců na atentát

3.1.2011 

Křesťané v Egyptě vyšli do ulic. Nejméně ve třech velkých městech (Alexandrii, Káhiře a Asjútu) došlo masovým protestům proti pronásledování a diskriminaci křesťanů v souvislosti s útokem na koptský kostel v Alexandrii, při kterém bylo zabito 22 lidí. Proti demonstrantům zakročila policie s výsledkem několika set zraněných. Egyptští křesťané jsou pobouřeni zejména pasivitou státních institucí a muslimských představitelů. Během dnešního pohřbu obětí a před sídlem koptského patriarchy Shenoudy III. věřící projevili nesouhlas s přítomností představitelů státu a muslimských předáků. Egyptský tisk dokonce varuje před hrozbou občanské války. Apoštolský nuncius v Egyptě, mons. Michael Fitzgerald vysvětluje pocity tamějších křesťanů tím, že se cítí nedostatečně chráněni, ale dodává, že teroristickým útokům lze stěží úplně předejít. Před eskalací hněvu varoval také předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog. Jedinou možnou cestou je dialog ? poznamenává kard. Jean Louis Tauran:

?Podlost. To je jediné slovo, které mi přichází na mysl, když přemýšlím o tomto útoku. Máme zde totiž co do činění s převráceným pojetím náboženství. Žádné náboženství totiž nemůže něco takového obhajovat. Byl to útok na lidi, kteří se modlili a vyjadřovali tak to, co je v člověku nejvznešenější. Mám však za to, že v nynější situaci je třeba se vystříhat zejména dvou věcí: hněvu, který je vždycky špatným rádcem, a také lhostejnosti. Nemáme právo být lhostejní ? říkával Jan Pavel II. během balkánské krize. Jediným východiskem z této situace je dialog. Často je nám předhazováno: podívejte se k čemu vede dialog, toto jsou jeho výsledky. To však není pravda. Stojíme tváří v tvář moci zla. Překonat jej můžeme jenom dobrem. A to znamená, že dialog musí být intenzivnější.?

V místě samotném však dialog vůbec není snadný. Příkladem toho je nejednoznačná reakce velkého imáma sunnitské univerzity Al-Azhar Ahmeda al-Tayeba, který sice útok odsoudil a projevil soustrast koptské komunitě, ale ostře kritizoval včerejší slova Benedikta XVI. na obranu křesťanů. Jeden z nejvyšších představitelů sunnitského islámu označil slova papeže za ?nepřípustné vměšování? a vytýkal mu, že nevystupuje na obranu muslimů, kteří jsou oběťmi atentátů. Tuto kritiku dnes rozhodně odmítnul vatikánský tiskový mluvčí, který připomněl, že papež mnohokrát vystoupil na obranu všech obětí násilí bez ohledu na vyznání. Dnes není čas na takovéto polemiky, protože je třeba se sjednotit proti terorismu ? říká O. Federico Lombardi:

?Nyní je nezbytné, aby se všichni představitelé sjednotili v boji proti terorismu a za bezpečnost obyvatelstva. Je rovněž nezbytné, aby se zapojili všichni mírumilovní lidé všech náboženství a světových názorů, aby byla učiněna přítrž plánům nenávisti, které chtějí dělit, vyvolávat napětí, nenávist a konflikty. Solidarita s pronásledovanými křesťany je naší povinností a nemůže se stát příležitostí k rozněcování konfliktů mezi náboženstvími či civilizacemi. To by bylo šílenství. Papežovo pozvání do Assisi je potvrzením onoho zásadního učení, že ve jménu Božím nelze vést válku, nýbrž jedině budovat mír.?

Říká O. Federico Lombardi.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.