O. Lombardi komentuje Týden modliteb za jednotu

29.1.2011 

Benedikt XVI. vytknul soudobému ekumenickému hnutí, že podléhá dominující kultuře tolerance a pluralismu. Vzdává se obtížnějších cílů a jenom se vyhýbá upřímnému uznání toho, co nás dělí ? komentuje nedávno skončený Týden modliteb za jednotu křesťanů O. Federico Lombardi, který tak navazuje na papežovu homilii na závěr Týdne modliteb za jednotu. Benedikt XVI. zde prohlásil, že ?snaha o jednotu se nemůže omezovat na smiřování se vzájemnými rozdíly a na pokojné soužití?.

?Jednota je něco jiného. Papež řekl, že ?toužíme po jednotě, za kterou se modlil Kristus a která se ze své povahy projevuje společenstvím víry, svátostí a služby?. Před ?pokušením rezignace a pesimismu? nás Benedikt XVI. vyzývá, abychom v sobě obnovili ?důvěru v moc Ducha svatého? a ?s nadšením pokračovali na cestě k jednotě?. Sv. Pavel spadl z koně, když se setkal s Kristem, a jeho život se změnil. Kristus od nás určitě nechce, abychom stáli na místě, neboť tak by naše ekumenická setkání byla nanejvýš pěknou scénografií. Namísto toho mají jen jakousi ozvěnou rozdělení z minulosti, zárodkem budoucnosti, věrohodným svědectvím přítomnosti Ducha Božího.?

Komentuje O. Lombardi v úterý zakončený Týden modliteb za jednotu křesťanů.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.