Ve Velké Británii vyšla evangelikální příručka pro evangelizaci muslimů

31.1.2011 

Ve Velké Británii vychází neobvyklá příručka. Ukazuje křesťanům jak, krok za krokem, evangelizovat muslimy. Jejím autorem je Nick Chatrath, britský orientalista a zároveň jeden z leaderů evangelikálních křesťanů v Oxfordu.

Zatímco návodů k obracení křesťanů na islám existuje celá řada, kniha mluvící o konverzích v obráceném směru je raritou. Jde totiž o téma velmi delikátní a pro autora dokonce nebezpečné. Nick Chatrath přistupuje ke svému tématu velmi citlivě. V titulu knihy ani slovem nezmiňuje konverze, mluví jen o sblížení s muslimy. Chatrath především ukazuje, jak navázat s Mohamedovými následovníky přátelské vztahy, jak jim otevřít oči pro Ježíše, kterého koneckonců už znají a milují. Britský evangelizátor varuje před otvíráním témat jako šariátní právo nebo svatá válka v prvních konverzací s muslimy. Tak se totiž vytváří jen atmosféra nedůvěry a strachu. Doporučuje zaměřit se zcela na osobnost Ježíše, aby Jej náš muslimský protějšek mohl poznat novým způsobem.

Chatrath také varuje před naivním tvrzením, že křesťané a muslimové věří v téhož Boha. Shodujeme se, pokud jde o monoteismus, ale rozhodně ne v představě Boha. Klíčovým příkladem je pojetí spásy. V křesťanství se uskutečňuje skrze pokání a víru v Ježíše. Podle islámu je člověk spasen, pokud Bůh uzná, že jeho dobré činy převažují nad zlými ? píše britský autor. Kniha poskytuje rovněž lekci konspirace. Vysvětluje, že v mnoha případech muslim, který přijímá víru v Krista, musí po jistý čas zachovávat muslimské zvyky, včetně navštěvování mešity. Někdy je to opravdu nezbytné, i když by bylo samozřejmě lepší, kdyby šlo jen o přechodný stav ? čteme v evangelikální příručce ke konverzím muslimů na křesťanství.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2020 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.