Zvláštní Katechismus pro mládež s předmluvou Benedikta XVI.

3.2.2011 

V rámci příprav na srpnové Světové setkání mládeže v Madridu vznikla iniciativa vydat zvláštní katechismus pro mládež, jenž bude součásti výbavy batůžku, který obdrží každý mladý účastník madridského setkání. Benedikt XVI., který od počátku tento plán podporoval, napsal k tomuto speciálnímu katechismu předmluvu, kterou v těchto dnech publikoval italský časopis Messaggero di Sant´Antonio. Jedním z jeho hlavních iniciátorů je kard. Schönborn, který se před více než dvaceti lety jako sekretář přípravné komise pro Katechismus katolické církve podílel na zrodu onoho jedinečného pokoncilního uceleného podání katolické víry.

Kniha s názvem YouCat (Youth Catechism) podává základní obsah katolické víry s ohledem na otázky a zájmy mladých lidí a způsobem, který je blízký jejich mentalitě. Prozatím je vydání Katechismu pro mládež připraveno ve 13 jazycích, včetně arabštiny a čínštiny. Německé vydání vyjde v nakladatelství Pattloch. Italská v nakladatelství Citta Nuova. Benedikt XVI. v závěru předmluvy mimo jiné píše:

?Někteří mi říkají, že katechismus prý dnešní mládež nezajímá. Já však tomuto tvrzení nevěřím a jsem si jist, že mám pravdu. Mládež není tak povrchní, jak se o ní říká. Mladí lidé chtějí vědět, v čem doopravdy spočívá život. Detektivní román je přesvědčivý, protože nás vtahuje do osudů druhých lidí, které by mohly být osudem naším. Tato kniha je přesvědčivá, protože k nám promlouvá o našem vlastním osudu a týká se proto zblízka každého z nás. Proto vás vybízím: studujte katechismus. Toto přání nosím v srdci.
Tato katechismová příručka vám nebude pochlebovat; nebude vám nabízet snadná řešení; vyžaduje od vás nový život; prezentuje vám poselství evangelia jako ?drahocennou perlu? (
Mt 13.45), pro niž stojí za to vzdát se čehokoli. Proto vás vybízím, abyste studovali katechismus se zaujetím a vytrvalostí. Obětujte tomu svůj čas. Studujte jej v tichu vašeho pokoje, čtěte jej ve dvou a jste-li přátelé, vytvořte studijní skupiny či sítě, vyměňujte si názory po internetu. O svojí víře veďte dialog všemi způsoby!
Musíte poznat to, co věříte, musíte poznat svojí víru stejně přesně jako specialista v informatice zná operační systém na svém PC; musíte ji poznat jako zná hudebník svůj kus. Ano, musíte být ve víře mnohem hlouběji zakořeněni než byla generace vašich rodičů, abyste se dovedli rázně a silně vyrovnávat s výzvami i pokušeními této doby. Potřebujete Boží pomoc, nemá-li vaše víra skončit jako kapka rosy na slunci, nechcete-li propadnout pokušením konsumismu, nechcete-li aby se vaše láska utopila v pornografii, nechcete-li zradit slabé a oběti útlaku a násilí. Pokud se chcete s nadšením pustit do studia katechismu, chtěl bych vám dát ještě poslední radu. Všichni víte, jak bylo společenství věřících v posledních letech zraňováno útoky zla, průnikem hříchu do nitra, ba do srdce církve. Neberte si to jako záminku k útěku od Boha. Vy sami jste Kristovým tělem, církví! Vnášejte netknutý oheň svojí lásky do této církve, kdykoli lidé zatemní její tvář. ?V horlivosti neochabujte, duchem buďte horliví a služte Pánu? (
Řím 12,11). Když se Izrael ocitnul v jednom z nejtemnějších období svých dějin, Bůh povolal na pomoc nikoli velké a vážené osobnosti, nýbrž mladíka jménem Jeremiáš. Ten pokládal toto poslání za příliš velké: ?Ach, Pane, Hospodine, neumím mluvit, jsem ještě příliš mladý? (Jer 1,6). Bůh se však nenechal odradit: ?Neříkej: jsem ještě příliš mladý, - pokračuje kniha proroka Jeremiáše - neboť kamkoli tě pošlu, půjdeš a vše, co ti rozkážu, budeš mluvit? (Jer 1,7).
Žehnám vám a stále se za vás všechny modlím.
?

Píše Benedikt XVI. v předmluvě k novému Katechismu pro mládež, který vyjde již za několik měsíců a bude rozdán účastníkům Světového setkání mládeže v Madridu.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.