Postní exercicie ve Vatikánu

4.2.2011 

Od neděle 13. do soboty 19. března se budou ve Vatikánu konat duchovní cvičení pro Svatého otce a římskou kurii.
Meditace připravuje otec François-Marie Léthel z řádu Bosých karmelitánů, prelát-sekretář Papežské teologické akademie. Tématem meditací je ?Světlo Kristovo v srdci Církve ? Jan Pavel II. a teologie svatých?.

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.