Česká nemocnice v Ugandě oslavila 4.výročí

5.2.2011 

Čtvrté výročí slaví v těchto dnech Česká nemocnice v Ugandě, kterou otevřela v únoru 2007 Arcidiecézní charita Praha v kraji Buikwe poblíž Viktoriina jezera. Nemocnice usnadňuje chudým lidem z vesnických oblastí, včetně čtyř tisíc dětí zapojených do programu Adopce na dálku, přístup ke zdravotní péči. Na provoz Nemocnice finančně přispívají desetitisíce dárců z celé České republiky. Mezi nejčastější onemocnění tu patří malárie, tuberkulóza, HIV/AIDS, podvýživa a chudokrevnost.

?Největším úspěchem, který si Nemocnice darovala ke svému čtyřletému výročí fungování je ošetření 100.000 pacienta,? říká Petra Matulová, vedoucí Rozvojového střediska Charity Praha. ?V podmínkách chudého venkova v rozvojové zemi je včasnost a kvalita zdravotní péče často otázkou života a smrti. Naše Nemocnice zachránila život mnoha tisícům pacientů, kteří sem byli přivezeni po úrazu, těm, kteří potřebovali akutní operaci slepého střeva či kýly nebo novorozencům a jejich matkám při komplikovaných porodech,? dodává Matulová.

V zařízení jsou k dis?pozici čtyři ambulantní ošetřovny s denním provozem, čtyři lůžková oddělení, infekční jednotka, dva operační sály, dvě labora?torní pracoviště a rentgenem. Provoz zajišťují tři čeští a slovenští lékaři spolu se sedmdesátičlenným týmem místních pracovníků.Vedle zdravotní péče se Nemocnice věnuje také prevenci. Dvakrát týdně odtud vyjíždí porodní asistentka a zdravotní sestra do okolních vesnických oblastí.

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.