Státní pohřeb v Madridu

25.3.2004 

"Víra ve vzkříšení s Kristem dá sílu milovat nepřítele, i když je teroristou, a k modlitbě za jeho obrácení," uvedl madridský kardinál Antonio Maria Rouco Varela v úterý dopoledne během státního pohřbu za oběti atentátů z 11. března.

Za přítomnosti rodinných příslušníků zesnulých, královské španělské rodiny, mnohých presidentů a představitelů vlád, kardinál položil vážnou otázku: ?Kde byl Ježíš, Syn Boha živého, bratr a spasitel člověka, Pán života a smrti, onoho hrozného madridského rána bomb a roztrhaných těl tolika lidí, za které On dal svůj život na kříži?" Kardinál, se kterým koncelebrovalo v Almudenské katedrále v Madridu na 30 biskupů, odpověděl stejnými slovy, kterými Ježíš odpověděl Martě, sestře zesnulého Lazara: ?Tvůj bratr vstane?.

Ježíš kromě toho upřesňuje svoji stručnou odpověď, která nevídaným způsobem osvětluje život člověka, kdy mu Lazarova sestra rezignovaně odpovídá, že to vzkříšení nastane až ?Posledního dne?, uvedl dále madridský kardinál. Ovšem Ježíšova odpověď se týká přítomnosti: ?Já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mně, i když by zemřel, bude žít. A ten kdo žije a věří ve mně, bude mít život věčný. Věříš tomu??. Jestliže věříme a modlíme se za naše zemřelé, jestliže věříme a revidujeme naše vlastní životy před ukřižovaným a vzkříšeným Kristem pro naši spásu, s nezničitelnou nadějí poznáváme, že naši drazí, zabití při nesmyslném teroristickém útoku, dosáhli bran věčného a blahoslaveného života a že my, z naší strany, nezemřeme věčně, ujistil kardinál.

Na strategii nenávisti je proto podle kardinála jen jediná odpověď: láska. "Kdy a jak se může mluvit o opravdové lásce?", položil otázku a odpověděl: "Když se zadíváme na ukřižovaného Krista, který dal za nás život a když ? spojeni s ním - dáme život za bratry. Když se to stane, víme, že jsem přešli ze smrti k životu již v tomto světě a že na horizontu vlastních dějin se začíná formovat nová civilizace. A to musí být naším programem", uzavřel kardinál svou homilii při mši svaté za oběti atentátu v Madridu: "soucítící a vroucí láska pro vás, drazí pozůstalí obětí atentátu z 11. března. Láska, která prosí Pána, aby obrátil teroristy a přivedl je k pokání, aby se odevzdali spravedlnosti a opustili své strašlivé plány. A láska doufající a modlící se za ty, kteří bojují za zastavení terorismu."

V závěru mše svaté kardinál Rouco Varela vyjádřil poděkování Svatému otci za to, že je blízko pozůstalým a za všechny se modlí. Po závěrečném požehnání členové královské rodiny vyjádřili soustrast pozůstalým.

Jiří Sýkora

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.