Křesťanská naděje versus sekularismus

26.3.2004 

Vydávejte svědectví Kristově naději tváří tvář stále větší sekularizaci, vyzval Jan Pavel II. Australské biskupy, při audienci, kterou ukončili svou návštěvu ad Limina Apostolorum.

V poselství předaném australskému episkopátu si Svatý otec všímá ohrožení, které přináší ideologie laicismu. Souvisí s ní krize rodinného života, odcházení z církve i ohraničená vize života. V takové situaci je nutné, aby biskupové ? spolu s kněžími, řeholníky i věřícími ? vydávali svědectví naději. Liturgické shromáždění v neděli, má být oslavou dne křesťanské naděje.

Jan Pavel II. upozorňuje na zásadní roli katecheze o pravdivém významu Dne Páně a jeho zachovávání. V kontextu šířící se laicizace je důležitým úkolem evangelizace a zejména podpora hodnoty manželství a rodiny ve společnosti. V závěru svého poselství australským biskupům jim vyslovil Jan Pavel II. uznání za obranu práv domorodého obyvatelstva a uprchlíků usilujících o azyl.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.