Rozjímání Křížové cesty připraví belgický trapista

26.3.2004 

Přípravou rozjímání pro letošní velkopáteční Křížovou cestu v Koloseu, pověřil Jan Pavel II. známého trapistu, otce André Loufa.

Otec Louf se narodil před 75 lety v belgické Lovani. Ve dvaceti letech vstoupil do řádu trapistů. V Římě vystudoval biblistiku a po návratu do svého kláštera přijal kněžské svěcení. Patří k nejznámějším autorům knih o duchovním životě.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.