Benedikt XVI.: Děti jsou přijímány spíše v rámci právního nároku než jako vytoužený dar

7.4.2011 

„Církev již nemůže spoléhat na to, že společnost chápe manželství v křesťanském smyslu,“ konstatoval Benedikt XVI. v promluvě ke 36 indickým biskupům syrsko-malabarského ritu, kteří konají v těchto dnech kanonickou návštěvu u Svatého stolce. Chápat manželství jako trvalý svazek otevřený k předávání života je dnes sociálně a mediálně nekorektní, protože rodina se stala užitnou hodnotou jako mnoho dalších. Děti bývají pojímány spíše jako uspokojení právního nároku než jako vytoužený dar.

Bohužel, církev už nemůže spoléhat na podporu společnosti jako celku při šíření křesťanského chápání manželství jakožto stálého a nerozlučného svazku, zaměřeného na předávání života a posvěcování manželů.

Benedikt XVI. proto poukázal na nezastupitelnou roli církve při obraně tohoto pilíře společnosti, ohroženého různými relativismy:

Drazí biskupové, vaše úsilí a úsilí vašich kněží o zdravou a integrální výchovu mladých lidí na cestách čistoty a odpovědnosti nejenom umožní mladým lidem porozumět pravé povaze manželství, ale bude také přínosem pro celou indickou kulturu.

Svatý otec hovořil o „rychlých a dramatických změnách“, které probíhají v soudobé společnosti „na celém světě“; o „velkých výzvách“ a „velkých možnostech“, před nimiž stojí ten, kdo se zasvětil hlásání „osvobozující pravdy evangelního poselství“. Při té příležitosti věnoval pozornost „účinné formaci“ osob žijících zasvěceným životem:

Církev klade důraz na přípravu k řeholním slibům, která se má vyznačovat dlouhým a pozorným rozlišováním, aby bylo ještě před jejich složením zajištěno, že každý kandidát je pevně zakořeněn v Kristu, schopen opravdového nasazení a šťasten ve své oddanosti Ježíši Kristu a církvi.

Řekl mimo jiné Benedikt XVI. indickým biskupům na závěr jejich kanonické návštěvy ad limina.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.