Zasedne vatikánská komise pro Čínu

9.4.2011 

Od pondělí 11. do středy 13. dubna bude ve Vatikánu zasedat komise, kterou Benedikt XVI. ustanovil v roce 2007, aby se věnovala problémům života katolické církve v Číně. Jejími členy jsou vedoucí úřadů Římské kurie, zástupci čínského episkopátu a řeholních kongregací. První plenární zasedání této komise se konalo v březnu roku 2008 a věnovalo se listu Benedikta XVI., který napsal čínským katolíkům o rok dříve. Další dvě zasedání, v letech 2009 a 2010, se týkala lidské, intelektuální, duchovní a pastorační formaci seminaristů a zasvěcených osob a permanentní formace kněží.

Tentokrát bude komise na svém zasedání zkoumat pastorační situaci v čínských diecézích, s přihlédnutím k výzvám, s nimiž se při vtělování evangelia do aktuálních společenských a kulturních podmínkách zdejší církev setkává.

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.