30 let od atentátu na Jana Pavla II. - nová konkrétní odhalení

14.5.2011 

Tři výstřely v den výročí začátku mariánských zjevení ve Fatimě rozřízly před třiceti lety radostný jásot lidí, kteří na náměstí svatého Petra zdravili jeho Nástupce, Kristova náměstka, dnes blahoslaveného Jana Pavla II. Pachatel atentátu Ali Agca byl na místě zatčen, později odsouzen. Zadavatel atentátu však nikdy nebyl identifikován, natož pak potrestán. Jednomu i druhému se ovšem dostalo odpuštění od jejich oběti, ale nevyjasněné historické pozadí je stále předmětem zájmu odborníků i veřejnosti.

Právě v těchto dnech u příležitosti kulatého výročí této smutné události vychází v Polsku kniha nazvaná „Papež měl zemřít. Vysvětlení Aliho Agcy“. 600 stránková kniha je souhrnem výpovědí tureckého atentátníka před italskými institucemi činnými v trestním řízení. Tato obsáhlá dokumentace je nyní v držení Polského institutu národní paměti, který knihu vydává spolu s polským katolickým týdeníkem Gość niedzielny.

Její autor, spolupracovník zmíněného institutu, Andrzej Grajewski říká: „Vykonavatel atentátu na papeže obdržel zadání přímo od důstojníka sovětských tajných služeb.“ Autor knihy ukazuje, že italský soud se vůbec nepokusil ověřit tuto výpověď tureckého teroristy, směřující do Sovětského svazu. Podle dokumentů, který měl autor k dispozici, byli atentátníci celkem čtyři. Kromě Agcy to byl ještě Omer Ay, Oral Celik z organizace Šedých vlků a také Sedat Sirri Kadem z bojůvky, která měla název Revoluční mládež.
Je to především sbírka pramenů – říká o knize její autor. Nemluvím v ní já, nýbrž Ali Agca. Tyto jeho výpovědi byly učiněny během vyšetřování, ale ve svém celku nebyly dosud nikdy publikovány. To je tedy první pokus. Jaký popis zločinu podává Agca? Myslím, že je to dost precizní, logický a konsekventní obraz příprav na atentát a ukazuje na tři okruhy jeho pachatelů. Nejužším okruhem jsou vykonavatelé, tedy zmínění Turci, částečně spojení s organizací Šedých vlků, ale také s tureckými komunisty, což se obvykle přechází mlčením. A byli to lidé, jak to jednoznačně potvrdily turecké soudy, kteří byli spojeni jak s bulharskými, tak sovětskými speciálními službami.
Druhým okruhem byly bulharské speciální služby, které se zabývaly zejména logistikou a samotným vykonáním atentátu na náměstí sv. Petra. Ty připravily pro Agcu velmi přesnou dokumentaci a společně s ním provedly dvě ohledání dějiště atentátu před jeho provedením.
A potom je tu třetí okruh, o kterém mluvíme nejméně, a tím je okruh inspirátorů. Není to žádný můj velký objev, že inspirátorem byla Moskva, protože o tom byla řeč již od samotného počátku. Určitou zásluhou této knihy je však to, že ukazujeme konkrétně, kdo, kde a kdy řekl Agcovi: dej se do toho. A tím je sovětský důstojník KGB, který má i jméno. Je jím major Vladimir Kužičkin, který pracoval pod krytím konzula v sovětské ambasádě v Teheránu. Kniha tedy za pomoci Agcových výpovědí, poprvé jasně ukazuje, že hlavní centrum, ze kterého vyšel rozkaz, bylo zkrátka v Moskvě.

– říká Andrzej Grajewski, autor knihy „Papež měl zemřít. Výpovědi Ali Agcy“, která vychází 17. května v Polsku.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.