Kdo nehledá smysl existence, propadá relativismu a subjektivismu

13.6.2011 

Roste počet lidí, kteří se sice prohlašují za věřící, ale ve skutečnosti „žijí na okraji víry“ – píší ve svém listu španělští biskupové. Důvody jsou nasnadě: „sekularizace, náboženská lhostejnost a povrchnost dnešní společnosti,“ čteme v listu nadepsaném „S kořeny zapuštěnými v Kristu hlásáme evangelium“.

Pokřtění, kteří „se neptají po smyslu existence, snadno padnou za oběť relativismu a subjektivismu“, protože se bojí „mít vlastní kritéria, která je odlišují od ostatních,“ píší biskupové. Klaní se pak modlám jako jsou peníze, zábava a moc a nevědomky se vzdalují od pravého Boha a církve, v níž se narodili pro víru. Mnoho pokřtěných „se uzavírá transcendenci a zapomíná na službu a oběť pro bližního“ – zdůrazňují biskupové. Další se snaží prožívat svou víru v Boha, nechtějí ovšem odmítnout kritéria dnešního světa a dostávají se tak na cestu „neplodného náboženského individualismu“.

V situaci této „nové sociální, kulturní a náboženské skutečnosti“ biskupové navrhují kněžím, řeholníkům, ale i laikům, aby začali „novou evangelizaci“ a nečekali „se založenýma rukama, až pominou překážky“. Vybízejí je, aby se nespokojovali s „průměrným a rutinním křesťanským životem“. „Autenticky věřící“ jsou ti, kdo se nechají evangelizovat a obnovovat setkáním s Ježíšem v modlitbě, v liturgii a konají skutky milosrdenství – čteme v listu španělských biskupů.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.