Zveřejněn List Jana Pavla II. kněžím k Zelenému čtvrtku

6.4.2004 

Svatost kněžství a péče o nová kněžská povolání jsou hlavními tématy Jana Pavla II. v jeho tradičním listu kněžím k Zeleném čtvrtku. Kněžství a eucharistie jsou dvě svátosti, vzniklé zároveň a nerozlučně spojené ? píše v listu Svatý otec. Ježíš při Poslední večeři ustanovuje Eucharistii a vyzývá své první služebníky ? apoštoly ? aby opakovali toto gesto svátostného společenství. Nezbytná osobní věrnost Kristu a eucharistii vyžaduje od dnešních kněží také znovuobjevení ?úžasu?, který toto tajemství doprovází. ? píše kněžím Jan Pavel II.

Na tiskové konferenci prefekt Kongregace pro klérus uvedl že v letech 1961 ? 2001 narostl počet kněží ze 404 na 405 tisíc. Včetně biskupů a jáhnů jich je celkem 440 tisíc. Vzhledem k nárůstu světové populace je vzestupná tendence téměř zanedbatelná. V souvislosti se zvýšením životní úrovně se však zvětšily pastorační možnosti kněží, uvedl kardinál Hoyos.

List Jana Pavla II. kněžím Vám přineseme v plném znění ve dvou pokračováních.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.