Mons. Aviz o zasvěceném životě a Legionářích Kristových

9.7.2011 

Obnovu důvěry ve vztazích s komunitami zasvěceného života si klade jako prioritu prefekt Kongregace pro zasvěcený život, arcibiskup João Bráz de Aviz, bývalý arcibiskup brazilského města Brasile, který nastoupil do úřadu začátkem letošního roku. Říká to v rozhovoru pro časopis 30giorni. Prefekt zmíněné kongregace říká, že „bylo třeba vyrovnat se s mnoha těžkostmi“ a „mezi řeholníky se nezřídka vyskytuje určitá nedůvěra“ vyvolaná pozicemi, které byly v minulosti zastávány touto kongregací. Proto je „rekonstrukce vztahů důvěry ohniskem nynější práce,“ říká brazilský arcibiskup.

Jedním z těchto nevyvážených postojů byla stěží vysvětlitelná preference řádu Legionářů Kristových, k jejichž případu stávající prefekt Kongregace pro zasvěcený život říká: „Je bolestné vidět expanzi institutu, který je prezentován jako charismatický a potom je odhalena nehodnost jeho zakladatele. Jak je možné něco takového, zůstává tajemstvím. V Brazílii se vyskytnul podobný případ jako Legionáři, tzv. Toca de Assis, tj. společenství, které nosilo františkánský hábit, nárokovalo si pozornost svou ostentativní radikalitou a v krátké době získalo 600 členů. Pak se však ukázalo, že také jejich zakladatel se mravně nehodným způsobem choval ke svým následovníkům. Pokud jde o Legionáře, pokračoval prefekt Kongregace pro řeholní život, zarážel mne především nedostatek důvěry v lidskou svobodu, který panoval v jejich struktuře, určité autoritářství, které se snažilo všechno ovládnout disciplínou. Proto jsem ještě jako biskup v Brasile nedovolil svým seminaristům, aby studovali v semináři Legionářů.“

Arcibiskup Aviz sám nikdy nepatřil k žádnému řeholnímu společenství. Má však blízko ke hnutí Fokoláre a ke komunitě Sant´Egidio. Na adresu nových katolických hnutí a starých řádů prefekt vatikánské kongregace říká, že „charismata kvetou v církvi také v dnešní době, ale neměla by být v rozporu s těmi staršími.“ Mons. Aviz se vyjádřil také k diskutované otázce nových institutů zasvěceného života, které se někdy dostávají do rozporů se svými biskupy. „Mám vždycky strach – říká - když si nějaká skupina začne myslet a říkat, že oni jsou těmi jedinými, kdo brání pravou církev a tradici, zatímco těm druhým se nedostává světla. Takto církev nefunguje. Bůh nepůsobí tímto způsobem. On své dary rozdává… V Bibli vidíme, že důraz spočívá nikoli na elitářském exklusivismu, nýbrž na trpělivosti a milosrdenství vůči lidu, který je pln nedostatků a který občas i schází na scestí... Podíváme-li se na svaté, vidíme, že mezi nimi existovalo přátelství, někdy se spolu možná i přeli, ale potom si odpustili a pracovali společně,“ říká mimo jiné prefekt Kongregace pro zasvěcený život, arcibiskup Bráz de Aviz v rozhovoru pro časopis 30giorni.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.