Konference evropských teologů

25.8.2011 

V rakouském hlavním městě dnes začíná teologický kongres Evropské společnosti pro katolickou teologii (ESKT), jehož letošní tématem je: “Zkoumání hranic tělesnosti. Teologické a interdisciplinární přístupy k lidství”. Zhruba 250 evropských vědců z různých teologických disciplín se touto problematikou bude v prostorách Vídeňské univerzity zabývat až do neděle. Součástí konference je i juniorský kongres, který začal včera v Bratislavě a jehož účastníci se dnes přemístili do Vídně. Doktorandi teologie zde mohli prezentovat své výzkumné projekty.

Jak se můžeme dočíst na internernetových stránkách pořadatelské instituce, organizátoři chtěli umožnit účast co největšího počtu evropských teologů, neboť akce je v evropském měřítku ojedinělá. Velkorysé sponzorské dary umožnily skutečně mezinárodní účast a rovněž přispěly vůbec poprvé k vyhlášení soutěže o nejlepší teologickou knihu roku 2009-2010.

K posouzení tříčlenné komise mohly být předkládany publikace s teologickou tematikou, psané evropskými jazyky, z pera autorů evropského původu či pracujících v evropském kontextu, náležejích k vědeckému dorostu či etablovaným vědcům. Dílo mohl prezentovat sám autor nebo některý člen Evropské teologické společnosti, kteří museli svůj návrh odůvodnit shrnutím základních tezí díla, ucházejícího se o cenu. Komise při volbě přihlížela ke skutečnosti, zda dílo vyvolalo zájem o teologii u širšího publika, přispívá-li k dialogu teologie s aktuálními sociálními, politickými a ekonomickými otázkami a znamená-li posun v teologickém výzkumu.

Laureátem prvně udílené ceny za nejlepší teologickou knihu let 2009-2010 se stal český kněz, profesor Tomáš Halík za svůj svazek esejů "Vzdáleným nablízku". Jeden výtisk oceněné publikace předá autor koncem srpna osobně Svatému otci v letní papežské rezidenci Castelgandolfo, kde se sejdou bývalí Ratzingerovi žáci. Dodejme, že evropská společnost pro katolickou teologii vznikla v roce 1989, její českou sekci založil teolog Oto Mádr.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.