Ekumenismus je úlohou a povinností

29.8.2011 

Papežská rada pro jednotu křesťanů a Světový lutherský svaz chtějí vydat společné prohlášení k roku 2017 - pětistému výročí reformace. Katolické zpravodajské agentuře KNA to potvrdil kardinál Kurt Koch, který uvedl, že událost je třeba nazírat v kontextu dvoutisíciletých církevních dějin, z nichž patnáct století probíhalo společně. Je třeba zvážit, zda reformace znamenala zcela nový začátek, či zda je možné spatřovat kontinuitu s předchozími dějinami. Předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů zdůraznil, že při hodnocení reformace je nutno brát v úvahu její pozitivní i negativní stránky. Na jedné straně podnítila návrat k Božímu Slovu a ústřednímu postavení Písma svatého v životě církve, na druhé straně vedla k rozštěpení církevní komunity, což přímo nebyl Lutherův záměr.

Předseda vatikánské ekumenické rady uvedl, že katolíci i protestanti by mohli svou vzpomínku na začátek reformace zahájit společným vyznáním viny, k jakému vyzval již bl. Jan Pavel II. o první postní neděli jubilejního roku 2000, avšak měli by jít i dále. Benedikt XVI. chce při své nadcházející návštěvě Německa položit zvláštní důraz na ekumenické vztahy a také jim v rámci svého pobytu věnovat větší prostor. Kard. Koch je přesvědčen, že přáním Svatého otce je povzbudit ekumenické snahy a připomenou katolické církvi, že ekumenismus je její zásadní úlohou a povinností.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.