Biskupové vedou věřící k účasti na Kristově kněžství

15.9.2011 

Svatý otec dnes dopoledne na nádvoří letní papežské rezidence přijal asi 150 nově jmenovaných biskupů, kteří se účastní formačního setkání, organizovaného Kongregací pro biskupy. Papež ve své promluvě připomněl, že tato formace spojená s poutí k hrobu Sv. Petra, má již desetiletou tradici a koná se v souladu s posynodální apoštolskou exhortací Pastores gregis (č. 24). K vnitřnímu aspektu obnoveného vyznání víry nad hrobem prvních apoštolů náleží také citový zážitek bratrského společenství, zdůraznil Benedikt XVI., a vyzval biskupy, aby usilovali o pěstování přátelských vztahů mezi sebou i s kněžími svých diecézí. Svatý otec se poté zaměřil na důležité hledisko biskupského úřadu, jímž je přijetí charismat budujících církevní společenství.

Základní dar, který jste povoláni udržovat ve věřících, svěřených do vaší péče, je božské synovství, jenž je účastí každého člověka na trojičním společenství. Křest, jímž se lidé stávají “Božími dětmi” a členy církve, je kořenem a zdrojem všech dalších charismat. Vaší posvěcující službou vychováváte věřící ke stále intenzívnější účasti na Kristově prorockém, královském a kněžském úřadě a pomáháte jim aktivně a spoluzodpovědně budovat církev díky darům, kterých se jim dostalo od Boha. Je nutné mít na zřeteli, že dary Ducha, ať již jsou mimořádné nebo prosté a skrovné, byly vždy dány k povznesení každého člověka.

Svatý otec biskupy vyzval, aby přijímali charismata s vděčností, naučili se je rozlišovat, posuzovat a třídit. Tento úkol svěřený biskupům však vyžaduje pečlivou péči o vlastní duchovní život, připomněl papež, a vybídl biskupy, aby osobní modlitbu doprovázeli meditací Božího Slova, studiem a potřebným odpočinkem.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2020 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.