Erotický průmysl vytváří poptávku po novodobých otrocích

16.9.2011 

Mezinárodní společenství a jednotlivé státy už mají dobré právní nástroje k předcházení otrocké práci. Přesto nejsou dosud odpovídajícím způsobem uplatňovány. Proto obchod s otroky kvete, rozvíjí se navzdory hospodářské krizi a využívá globalizace – uvedl na foru OSN vatikánský představitel. Arcibiskup Silvano Tomasi se účastnil debaty na téma novodobého otrokářství, která probíhala v Radě pro lidská práva.

Otrokářství je dnes velmi lukrativní oblastí, ze které profituje celá řada zemí. Roční přínos obchodu s ženami a nezletilými vynáší nejméně 30 miliard dolarů ročně. Rok co rok 3 miliony nových nevolníků rozšiřuje už tak velmi početné řady otroků – uvedl vatikánský diplomat. Připomněl, že jsou to lidé zcela odkázaní na milost a nemilost svých vlastníků. Nemají pasy a tedy ani identitu. Jsou zbaveni veškerých práv a důstojnosti, sníženi na roveň věci. Jejich hlavním úkolem je obvykle uspokojovat sexuální potřeby vlastníků nebo jejich klientů. Arcibiskup Tomasi zdůraznil, že otrokářství je natolik výnosným obchodem, že lidé, kteří z něho těží zisky, jsou schopni korumpovat veškeré veřejné instituce, jejichž úkolem je boj s tímto zločinem. Proto hlavním prostředkem boje s otrokářstvím musí být rigorózní uplatňování už existujících právních předpisů, stíhání a tresty, jak pro obchodníky tak pro majitele otroků – zdůraznil stálý pozorovatel Svatého stolce při ženevských agendách OSN.

Pokud jde o prevenci otrokářství, vatikánský diplomat zdůraznil, že je potřeba posílit práci s potenciálními oběťmi obchodníků. Většinou totiž vydělávají na lidské bídě a zadržují ty, kdo chtějí emigrovat do bohatších zemí. Využívají při tom jejich neznalosti a naivity. Proto je nutné zavést informační kampaně v chudých vrstvách společnosti. Podstatnou roli tu mohou sehrát konfesní skupiny, naznačil arcibiskup Tomasi. Dalším postulátem Svatého stolce je omezení erotického průmyslu, který spoluvytváří poptávku po nových otrocích. Vatikánský diplomat připomněl také pozitivní zkušenosti církve a zejména řeholních řádů, angažovaných v pomoci bývalým otrokům při jejich reintegraci do společnosti.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.