Přístup Benedikta XVI. k ekumenismu by se líbil i Lutherovi

19.9.2011 

Martin Luther by vítal papežův kristologický ekumenismus – domnívá se kardinál Kurt Koch. Na stránkách vatikánského deníku Osservatore Romano (17.9.) předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů uvažuje nad ekumenickým aspektem cesty Benedikta XVI. do Německa. Je to rys, který byl výrazně přítomen také ve dvou předchozích papežových cestách do vlasti. Nyní bude o to silnější, že na programu návštěvy je také Erfurt, město, kde byl Martin Luther katolickým řeholníkem.

Kardinál Koch zdůrazňuje, že pro Benedikta XVI. není základem ekumenismu filantropie nebo dobré vzájemné vztahy, nýbrž kristologické vyznání víry, jak o tom svědčí také oba díly jeho knihy Ježíš z Nazareta. Papež je přesvědčen – píše švýcarský kardinál – že ekumenismus, aby mohl růst, můsí být zakořeněný v hluboké víře. Jinak se nedokáže ubránit dvěma nejzávažnějším překážkám na cestě k jednotě, kterých si je Svatý otec plně vědom. Jsou to na jedné straně tzv. religiozita rozdílu, která se křečovitě drží toho, co jednotlivá vyznání dělí, a na druhé straně lhostejnost k věcem víry, která vidí přežkážku na cestě k jednotě v hledání pravdy.

V odpovědi na výčitky oponentů Benedikta XVI. kard. Koch podrobně popisuje centrální roli ekumenismu v činnosti Josepha Ratzingera. Odvolává se na letos vydanou knihu protestantského teologa Thorstena Maasena o papežově pojetí ekumenismu (Das Ökumeneverständnis Joseph Ratzingers). Je příkladný ve svém úsilí o nekompromisní spojování teologie s ekumenickou poctivostí – píše o Benediktu XVI. kardinálem Kochem citovaný protestantský teolog.

Šéf vatikánského úřadu pro ekumenismus připomněl, že Joseph Ratzinger se ekumenismem zabýval už jako profesor teologie a práce na toto téma představují úctyhodný svazek v jeho sebraných spisech. Jako kardinál byl také spolupředsedajícím bilaterální katolicko-luteránské komise založené v roce 1980. Významně se účastnil příprav deklarace obou vyznání na téma učení o ospravedlnění z roku 1999. Posléze jako papež už v prvním poselství po své volbě označil ekumenismus za svůj základní úkol a zavázal se, že bude neúnavně usilovat o návrat plné a viditelné jednoty všech Kristových následovníků – připomíná kard. Kurt Koch před papežskou cestou do Německa.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.