Hnutí protestující proti diktatuře finančních spekulací ve společnosti

8.10.2011 

Pokojnou a nenásilnou „okupaci Wall Streetu“ (Occupy Wall Street) zorganizovalo hnutí, kterému se dostalo jména „indignados“, což znamená „rozhořčení“. Vzniklo totiž ve Španělsku. Samo sebe však označilo jen stručnou zkratkou 15-M, protože vystoupilo poprvé v Madridu 15. května, později pak v dalších městech Španělska a Evropy. Hnutí 15-M se dává dohromady za pomoci Facebooku a dalších sociálních sítí, podobně jako v případě tzv. arabského jara, ke kterému se výslovně hlásí. Základní podmínkou účasti na jeho akcích je nenásilí, zákaz přinášet na místa manifestací drogy, alkohol či zbraně a propagovat tam jakoukoli politickou stranu. Jde o pozoruhodný fenomén, který se šíří, ačkoli se netěší pozornosti masových médií. V New Yorku bylo zatčeno před dvěma dny několik stovek demonstrantů, protože odmítali po několik dní opustit veřejný prostor před Wall Streetem a na Brooklynském mostě. Mezitím se manifestace rozšířily i do dalších amerických měst. Prezident Obama reagoval příslibem příslušných reforem. Vatikánskému rozhlasu přibližuje náladu tohoto hnutí italská publicistka Anna Maria Mori:

Důležité je, že toto probuzení přichází zdola. Celá tato – skoro by se chtělo říci „špína“ – která se táhne přibližně 30 let, byla totiž přecházena mlčením, patrně i díky neznalosti jejích mechanismů. Je proto důležité, že mladí lidé pochopili, kde je jádro věci. Je to burza a burzovní, finančnické mechanismy, které ničí práci celého Západu a které ohrožují hladomorem miliony lidí.

Na celém hnutí je evidentně nejpůsobivější jeho pragmatismus a neochota pojit se s jakoukoli politickou stranou…

Nepochybně. Nejde už totiž o problém čistě politický nebo stranický. Jádrem problému je ekonomie, a to ekonomie ovládaná dnes finančnickým sektorem, tedy burza. Nedávno jsem ve Francii pozorně sledovala jeden pořad o ekonomii, který ukazoval, jak se ceny obilí určují na burze. Zvyšuje-li se tedy cena chleba, který jíme, není to způsobeno suchem nebo jinou nepřízní počasí, nýbrž burzou, kde se rozhodlo o tom, že se s obilím bude zacházet určitým a ne jiným způsobem. Takto nelze pokračovat dál.

Fenomén takzvaných „indignados“ vznikl ve Španělsku. Existuje nějaký rozdíl v tom, jak se toto hnutí prezentuje v Evropě a Americe?

Podle mého názoru je tu společný pocit: protest proti těm, kteří upírají budoucnost mladým generacím.

Říká italská publicistka Anna Maria Mori o novém protestním hnutí v západním světě.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.