Rádio zachraňuje děti

31.10.2011 

1,5 tisíc ugandských dětských vojáků uniklo z rukou svých věznitelů díky katolickému Radiu Wa. Rozhlas, jehož název znamená prostě „Naše Rádio“, vysílá v diecézi Lira. Právě v této oblasti bylo nejvíce nezletilých násilím přičleněno do povstaleckých oddílů Armády Pánova odporu.

Rádio vysílá pořady, ve kterých bývalí děti-vojáci vyprávějí o svém osudu a vybízejí své vrstevníky k útěku a začátku normálního života. Rozhlas poskytuje utečencům také konkrétní materiální a psychologickou pomoc. Přestože se povstalci opakovaně pokoušeli zabránit dalšímu vysílání, rádio ve své práci pokračuje a stává se konkrétním nástrojem smíření a pokoje v Ugandě.

Vysílání je velmi nepohodlné pro vzbouřence z Armády Pánova odporu, kteří unesli do svých řad 30 tisíc chlapců a děvčat. Dokládá to i skutečnost, že během vyjednávání o příměří, vůdce povstalců Joseph Kony požadoval jako podmínku zrušení katolického rozhlasu.

Radio Wa ve svých programech mluví o tématech jako boj proti AIDS, domácí násilí či alkoholismus a propaguje sociální učení Církve. Velké popularitě se těší také pořady připravované bývalými čaroději, kteří vyprávějí, jaké triky používali k přesvědčení svých klientů. Je to téma mimořádně aktuální, protože v Ugandě stále ještě dochází k rituálním vraždám dětí, vykonávaným šamany. V poslední době jsou děti stále častěji přinášeny za oběť „bůžkovi blahobytu“.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.