Biskup Gregory požádal Bushe o zmírnění imigrační politiky

16.4.2004 

K usnadnění legalizace statutu některých skupin přistěhovalců ve Spojených Státech vyzval prezidenta Bushe předseda amerického episkopátu, mons. Wilton Gregory. Podle jeho názoru bez podpory hlavy státu návrh nemá naději na schválení v Kongresu. Biskup Gregory proto požádal Bushe o podporu zákonů, které dovolují udělit povolení k pobytu zemědělcům, žákům a studentům. Předseda amerického episkopátu s politováním konstatoval, že vleklé procedury mají za následek odloučení rodin. ?Zásada spojování rodin by i na dál měla být základem imigrační politiky Spojených Států? ? uvedl biskup Wilton Gregory.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.