Průzkum mezi občany Irska ohledně vztahu k církvi

3.11.2011 

Téměř polovina obyvatel Irska hledí na církev s despektem. Výsledky průzkumu mezi obyvateli státu, který byl ještě nedávno baštou katolicismu, svědčí o hluboké proměně. Průzkum zveřejněný nevládní organizací „Iona Institute“ tvrdí, že tři čtvrtiny Irů přišlo o důvěru k církvi kvůli postoji církevní hierarchie k sexuálním skandálům. Podle dublinského arcibiskupa je odklon od Církve viditelný v každodenní praxi. V některých farnostech hlavního města přichází na nedělní mši méně než 5% katolické populace. Situace se značně zhoršila v posledních dvou letech, kdy vyšly najevo mravnostní delikty v církevních institutech, zejména v nápravných zařízeních.

Situace v Irsku vedla Svatý stolec k drastickým opatřením, jak je definuje týdeník „Famiglia Cristiana“. Je to vůbec poprvé, kdy celý národ, jeho diecéze, semináře i řeholní společenství jsou podrobeny vatikánské revizi. Apoštolskou vizitaci vede anglický kardinál O´Connor, někdejší westminsterský arcibiskup; bostonský kardinál O´Malley a dále arcibiskupové Toronta, Ottawy a New Yorku. Spolupracují s nimi dva řeholníci, jeden jezuita a jeden redemptorista, a dvě řeholnice. Prvním krokem vizitace bylo odeslání dotazníku, ve kterém se mají řeholníci i diecézní klérus vyjádřit k dodržování směrnic Svatého stolce ohledně sexuálních skandálů.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.