Křesťané žijí většinou mimo Evropu, ale Sever nadále ekonomicky podporuje Jih

3.11.2011 

Zatímco před sto lety by pomyslné geografické centrum křesťanství leželo poblíž Madridu, v roce 2010 by bylo jižně od Timbuctu v Mali, v srdci subsaharské Afriky. K takovým závěrům dospěl Peter Crossing z Centra pro studium globálního křesťanství. Ve svých výpočtech vycházel z hustoty křesťanského osídlení v různých světových regionech.

Demografickým otázkám křesťanství se věnovalo nedávné setkání v Indonézském Manado pod patronátem zmíněného výzkumného Centra (Center for the Study of Global Christianity). Účastnili se ho reprezentanti Světové rady církví, Papežské rady pro jednotu křesťanů, Anglikánského společenství, Světové aliance reformovaných církví (World Evangelical Alliance ) a Světového letničního společenství (Pentecostal World Fellowship).

Přestože v posledním století se globální procento křesťanů téměř nezměnilo, v jejich geografické distribuci došlo k významnému posunu. Zatímco v roce 1910 žilo 66% všech křesťanů v Evropě, dnes jich je na Starém kontinentu pouhých 26%. Změna se ovšem netýká ekonomických záležitostí. Severní polokoule nadále financuje z šedesáti procent křesťany různých denominací na jižní polokouli. Na konferenci se hovořilo také o překotném rozvoji mladých evangelikálních, především letničních církví, k němuž dochází v Latinské Americe a v Asii.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.