Ke kauze církevního nakladatelství Weltbild

22.11.2011 

„Denně jsme vyzýváni k tomu, abychom přesvědčivě uváděli do souladu naše křesťanské vyznání s požadavky trhu. Měřítkem je nám naše hodnotová orientace – knihy a jiná média mohou napomoci k tomu, abychom lépe chápali náš svět“, vyznává svou firemní strategii nakladatelský koncern Weltbild. Na webových stránkách tohoto největšího německého internetového knihkupectví lze přitom nakoupit také erotickou literaturu. Společníky nakladatelské skupiny Weltbild je dvanáct německých katolických diecézí, svaz diecézí Německa a berlínská Vojenská duchovní služba. Mediální koncern zaměstnává 6400 spolupracovníků a dosahuje ročního obratu 1,657 miliardy euro (stav ke 30.06.2011).

Na tuto rozporuplnou morální i ekonomickou situaci upozornil německý list Die Welt. Ostrá reakce Benedikta XVI. následovala před čtrnácti dny při akreditaci nového německého velvyslance u Svatého stolce. „Je na čase energicky omezit prostituci a masové rozšíření materiálů s erotickým či pornografickým obsahem, přístupných po internetu. Svatý stolec bude dbát na to, aby katolická církev v Německu mnohem rozhodněji a zřetelněji zasahovala proti takovýmto nedostatkům“, řekl papež. Tak zřetelně se Svatý otec při různých kauzách vyjadřuje málokdy, sdělil deníku Die Welt kardinál Joachim Meisner. Pro mnohé to bylo neočekávané překvapení, dodává kolínský arcibiskup a upozorňuje na nebezpečí ztráty církevní identity v Německu: Pokud bude církev jako svět, už pro něj není alternativou a nemá mu co říci. Německá církev se podobá autu, které má moc velkou karoserii a slabý motor, a proto se neustále přehřívá. Měli bychom najít nějakou přiměřenější a mnohem menší formu, odpovídající našim silám. Důležité je dojet do nebeského Jeruzaléma – nezáleží, zda v mercedesu nebo v Pandě, říká kardinál Meisner a vyzývá k radikální odluce od nakladatelské skupiny Weltbild. Nelze si přes týden vydělávat tím, proti čemu v neděli kážeme, argumentuje arcibiskup Kolína nad Rýnem.

Včerejší zasedání stále rady Svazu německých diecézí (Verband der Diözesen Deutschlands –VDD, čtyřiadvacetiprocentní podílník nakladatelské společnosti, ) ve Würzburku přistoupilo k jmenování nové dozorčí rady, která bude bdít nad morální nezávadností publikací. Členy kontrolního grémia jsou i dva zástupci ze sekretariátu německé biskupské konference. Biskupové, kteří zasedají ve stálé radě, se rovněž shodli na prodeji nakladatelského koncernu. Tento krok však nebude jednoduchý, jak se již několikrát prokázalo v minulosti při pokusech o odprodej Weltbildu.

Němečtí biskupové také vyjádřili své politování nad rozpoutanou mediální kampaní, vedenou – neeticky – také ze strany katolických médií. Zkresleně a neadekvátně o otázce informoval internetový portál kath.net, würzburský list „Tagespost“ či „PUR-magazin“ nakladatelství Fe-Medienverlag, míní rada německých diecézí. Zprávu totiž přinesly pod titulem „Biskupové jako producenti pornografie?“ .

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.