FSSPX vyjádří výhrady k návrhu Svatého stolce

29.11.2011 

Představený Bratrstva sv. Pia X., tedy tzv. lefébvristů, oznámil, že bratrstvo zanedlouho zašle odpověď na věroučnou preambuli, jejímž přijetím podmiňuje Svatý stolec plné společenství. Mons. Fellay řekl, že nemůže zveřejnit obsah zmíněné preambule, protože její text není definitivní. Vatikánská strana vyjádřila ochotu modifikovat její znění, popřípadě ji doplnit o další vysvětlení, říká představený bratrstva a dodává, že právě tuto možnost míní využít. Kdybychom tak neučinili, vznikly by další kontroverze a eventuální kanonický status, který byl bratrstvu přiznán, by neměl dlouhé trvání, vysvětluje švýcarský prelát. Výhrady bratrstva ke zmíněnému dokumentu mají - podle mons. Fellaye - ověřit v praxi Vatikánem udělené dovolení diskutovat o Druhém vatikánském koncilu.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2020 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.