Konfrontační četba deníků je důležitá, připomněl Benedikt XVI.

3.12.2011 

Četba vícerých deníků a jejich konfrontace napomáhá mladému člověku, aby si vypěstoval kritického ducha a občanskou vyspělost, řekl Benedikt XVI. při soukromé audienci členům stálého Observatoria mládeže a nakladatelů ( Osservatorio Permanente Giovani-Editori ).

Vznik této organizace před více než deseti lety podnítil zjevný úbytek pravidelných čtenářů novin. Četba deníků přitom formuje svobodné občany v demokratické společnosti, míní Observatorium, a díky podpoře sedmnácti hlavních italských listů a třicítky finančních ústavů dodává noviny na italské univerzity a střední školy.

Svatý otec při audienci zejména ocenil občanskou a sociální hodnotu projektu „Denní tisk ve třídě“. Právě mladí lidé od 16 do 24 let totiž, podle poslední zprávy OBSE, dávají přednost internetu před tištěným papírem. Vyhledávání po síti však vede k povrchní četbě a nepodněcuje kritické myšlení.

V loňském školním roce si mohlo noviny ve škole přečíst více než dva miliony italských středoškoláků. K hlavním italským deníkům navíc přibyl rovněž vatikánský list „L´Osservatore Romano“.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.