Duka: Církev je na straně národa - tato slova se snažím naplňovat

6.12.2011 

Rok sv. Anežky, který u nás vyvrcholil 12. listopadu, má svůj dozvuk i ve Věčném městě, a to v podobě výstavy fotografií Herberta Slavíka nazvanou Anežský zázrak – listopad 1989, která byla dnes slavnostně otevřena. Je instalována na papežské univerzitě Santa Croce pod patronátem ministra zahraničí ČR Karla Schwarzenberga ve spolupráci s ministerstvem kultury ČR a Ústavem pro studium totalitních režimů. Fotografie zachycují atmosféru svatořečení v Římě a potom děkovné bohoslužby v pražské katedrále sv. Víta. Na dnešní vernisáži byli přítomni představitelé státu, Svatého stolce a České biskupské konference. Úvodní promluvu pronesl ministr kultury ČR, Jiří Besser, potom vystoupil děkan kardinálského sboru, kard. Angelo Sodano, dále emeritní předseda Papežské komise pro historické vědy, kard. Walter Brandmüller, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, Daniel Herman a nakonec pražský arcibiskup Dominik Duka, kterého jsme požádali o osobní vzpomínku na svatořečení Anežky Přemyslovny:

Musím říci, že jsem se nedostal do Říma, ale měl jsem tu možnost, že jsem byl onoho 17. listopadu svědkem manifestace na Národní třídě a dá se říci, že pak vlastně přítomnost svaté Anežky pokračovala, když v pátek v noci Česká televize opakovala ze záznamu její kanonizaci, kterou jsem sledoval jako jakýsi závěr oné manifestace. Ale musím přiznat, že tím nejdojemnějším okamžikem pro mě byla mše svatá v katedrále sv. Víta, když vystoupil kardinál Tomášek. Připomínal jsem si slova ministra Klusáka „generál bez vojska“. Stáli jsme tam a očekávali, co řekne, i když už ve středu před tím přečetl Václav Malý z balkonu Melantrichu jeho prohlášení. A na konci mše svaté pak opravdu zazněla ta slova kardinála Tomáška: Církev stojí na straně národa. To byla nezapomenutelná věta, s kterou jsem vstoupil do roku 1990 a kterou se snažím naplňovat do dnešního dne.

Není postava svaté Anežky spojována až příliš výlučně jenom s politickou změnou v naší vlasti před 22 lety?

Víte, já si myslím, že ta politická změna s tím souvisí. Je tu ta otázka hledání jejího hrobu, protože potřebovali její tělo podle starých představ k její kanonizaci, což už po druhé světové válce nebylo, protože nemáme tělo Edit Steinové a nemáme tělo Maxmiliána Kolbeho. Všichni tito mučedníci skončili v pecích krematorií koncentračních táborů. Myslím si však, že letošním 800. výročím, které jsme zahájili v březnu ve Svatoanežském klášteře výstavou dětských prací, opravdu svatá Anežka vstupuje novým způsobem do života církve a do života společnosti, protože celá řada institucí se hlásí ke svaté Anežce, např. zdravotnická zařízení. Význačné zdravotnické zařízení, IKEM, slavilo 50. výročí svého vzniku koncertem, ale i modlitbou za mé přítomnosti ve Svatoanežském klášteře. Díky iniciativě ministerstva školství se několik tisíc dětí účastnilo na jaře výtvarné a literárně znalostní soutěže na podkladě brožurky jejího životopisu, kterou napsal Petr Piťha a kterou dostaly tyto školy – to je, myslím, opravdu výmluvné znamení. Proběhly konference, Svaz dětí a mládeže zasadil 111 lip sv. Anežky po celé naší vlasti, Hořická kamenosochařská škola věnovala závěrečné práce, kterých bylo celkem patnáct, tématu sv. Anežky. Její sochy, busty, reliéfy byly odkoupeny a jsou instalovány v různých částech republiky, např. i v Senátu České republiky. Myslím, že toto je významné svědectví. Po stránce liturgické to pak byl letošní 12. listopad za účasti papežského legáta kardinála Meisnera v katedrále sv. Víta, kdy se ona atmosféra jakoby vrátila. A pak minulý pátek, tedy 2. prosince, kdy se katedrála naplnila dětmi z hnutí Stonožka, které též podobně jako na jaře soutěžily. Nejenom, že malovaly psaly, ale dokonce vymyslely i hru „Nezlob se Anežko“, nesmírně náročnou… Myslím si tedy, že toto je důkaz, že svatá Anežka působí. Hlásí se k ní i charitativní, zdravotnická zařízení. Domnívám se tedy jakoby se jaro Anežčiny kanonizace vracelo do naší země.

Říká arcibiskup Dominik Duka v souvislosti s dnešním zahájením výstavy fotografií Herberta Slavíka „Anežský zázrak – listopad 1989“ na půdě papežské univerzity Santa Croce v Římě.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.