Britští vojáci ve válečných zónách Afghánistánu objevují svoji katolickou víru

13.12.2011 

Mladí britští vojáci ve válečných zónách v Afghánistánu objevují svoji katolickou víru díky nadaci Kirche in Not, která o tom informuje na svých internetových stránkách. Vojenský kaplan britské armády O. David Smith požádal nadaci o dodávku knih pro své pastorační působení v jednom 400 členném kontingentu. O. Smith, který je u druhého praporu „Mercian Regiment“ v provincii Helmand, zjistil po svém příjezdu do Afghánistánu, že mnozí vojáci se chtějí dozvědět více o svojí víře. Nadace Kirche in Not odpověděla zásilkou obrázků s modlitbami a výtisky katechismu katolické církve pro mládež YouCat. Vojenský kaplan pořádá každý pátek katechetická setkání, po nichž následuje modlitba růžence a svátostné požehnání. Otec Smith podotýká, že je jediným katolickým kaplanem v hlavním stanovišti britských vojenských sil province Helmand, Camp Bastion, a pokračuje: „Je zde opravdový hlad po poznání katolického náboženství. Velká většina vojáků skončí svoji vojenskou službu a vrátí se do civilního života před dovršením 25 roku. Mnozí z nich, pokračuje Otec Smith, sice prošli katolickými školami, ale nevědí, co je to Nejsvětější svátost. Není divu, že mnozí z nich pak opouštějí náboženskou praxi. Pokouším se jim tedy vyjít vstříc.“ Otec Smith vysvětluje, že ve všech třech složkách ozbrojených sil – pěchotě, námořnictvu i letectvu – působí po boku vojáků několik katolických kaplanů. „Jsou vysluhovány svátosti, píše dále britský vojenský kaplan, pořádány katecheze a všemožnými způsoby je poskytována pomoc našim mladým v jejich nesmírně náročné práci ve službách vlasti zvláště nyní v Afghánistánu.“ Vojenský kaplan slouží mši svatou pro příslušníky svého kontingentu jednou všední den a třikrát v neděli a ve svém děkovném listu adresovaném Nadaci Kirche in Not prosí také o modlitby pro vojenské kaplany i příslušníky jejich vojenských jednotek.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.