Slova Václava Havla k papežově projevu lítosti nad smrtí Mistra Jana Husa

19.12.2011 

Jako vzpomínku na osobnost včera zesnulého Václava Havla vám nyní z archivu Vatikánského rozhlasu přinášíme záznam památných slov, která v roce 1999 - shodou okolností právě 18. prosince, tedy v den své smrti před 12 roky - pronesl ve Vatikánu tehdejší prezident České republiky Václav Havel na audienci u Jana Pavla II. jako odpověď na historické papežovo prohlášení, kterým katolická církev zaujala nový oficiální postoj k postavě mistra Jana Husa:

Díky Vám, Svatý otče, že se zde mohlo konat sympozium o významu mistra Jana Husa a vysoce si vážím Vašich slov o mravní odvaze této důležité postavy. Lítostí nad Husovou smrtí, kterou jste projevil, je odčiněna velká historická křivda a z českého národa je sňato velké břemeno. Kéž by tento velkorysý krok přispěl k vnitřnímu smíření v naší společnosti a v našich duších. Děkujeme Vám.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.