Kondolence Benedikta XVI.

23.12.2011 

Jeho Excelenci Václavu Klausovi
Prezidentu České republiky

S hlubokou lítostí jsem se dozvěděl o smrti někdejšího prezidenta Václava Havla a chtěl bych projevit svou upřímnou soustrast v této chvíli národního smutku. Připojuji se ke všem, kdo se v katedrále sv. Víta shromáždili k slavnostním pohřebním obřadům, aby svěřili duši zesnulého nekonečnému milosrdenství našeho nebeského Otce. Když vzpomínám na to, jak odvážně pan Havel hájil lidská práva v dobách, kdy byla lidem vaší země soustavně upírána, a po pádu předchozího režimu přispěl svým prorockým vedením k vytvoření nového demokratického zřízení, děkuji zároveň Bohu za svobodu, které se lid České republiky nyní těší. Jako závdavek duchovní síly a útěchy, ze srdce uděluji své apoštolské požehnání všem, kdo truchlí v naději na vzkříšení k novému životu.

Benedictus PP. XVI

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.