P. Lombardi bilancuje rok 2011

31.12.2011 

První měsíce končícího roku probíhaly ve znamení očekávání beatifikace Jana Pavla II. Ukázalo se při tom, že tento papež je osobností, která žije a je nadále přítomna v Církvi, řekl P. Federico Lombardi SI v bilančním rozhovoru pro náš rozhlas. Jako další významnou událost vyzdvihl vatikánský mluvčí setkání v Assisi, kterému dal Benedikt XVI. nový charakter:

Jak známo, dlouho se objevovaly pochybnosti, zda Benedikt XVI. vůbec naváže na assiské poselství svého předchůdce, zda neudělá krok zpět. A skutečně nešlo jen o další z řady setkání v Assisi. Postoupilo se o krok kupředu, byly otevřena nové perspektivy. Ve shodě se svou metodou návratu k tomu, co je podstatné, papež zvolil za téma hledání pravdy, tedy otázku, která všechny spojuje. Díky tomu mohl pozvat do Assisi nejen představitele dalších křesťanských vyznání a jiných náboženství, ale také těch, kdo upřímně hledají pravdu, a Boha neuznávají. Bylo to velmi krásné poselství. Navazovalo na Nádvoří pohanů, které papež inauguroval již dříve a které se Církev snaží uskutečňovat.

Podle vatikánského mluvčího k nejvýznamnějším událostem roku patří také zahraniční papežské cesty:

Zvláštní význam měla zejména cesta do Německa. Především proto, že ukázala papežovu starost o primát Boha a mluvení o Bohu ve společnosti, i v takové, která dnes podléhá sekularizaci. Od cesty byla velká očekávání. Její program byl velmi intenzívní a ukázala se také velmi významnou. Myslím, že papežova promluva k parlamentu v Berlíně zůstane jednou z nejpříznačnějších promluv tohoto pontifikátu. Dovolila totiž velmi širokému spektru posluchačů pochopit význam odkazu k Bohu, jako trvalému opěrnému bodu občanského soužití i respektu k důstojnosti člověka. Při této cestě do Německa, která se odehrávala ve výrazném kontextu sekularizace, téma primátu Boha v jistém smyslu převládlo. Další významnou událostí byla také cesta do Španělska v souvislosti se Světovými dny mládeže. Byla to velká zkušenost životnosti Církve, její budoucnosti. Papež se k této cestě vrátil během předvánočního setkání s římskou kurií a vyvodil z této události ukazatele pro novou evangelizaci světa,
shrnul vatikánský mluvčí, P. Federico Lombardi.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.