Biskup Komarica navržen na Nobelovo cenu míru

21.4.2004 

Nevládní organizace Bosny a Hercegoviny ohlásily kandidaturu biskupa Franjo Komarici na Nobelovu cenu míru. Kandidaturu podporují přestavitelé celé společnosti, uvedl výkonný ředitel Mezinárodní ligy humanistů za pokoj a toleranci, Zdravko Šurlan. Zdůraznil, že s kandidaturou předsedy katolického episkopátu souhlasí jak patriarcha srbské pravoslavné církve ? Pavle, tak i předák bosenských muslimů, Mustava Cerić.

Biskup Franjo Komarica je známý svou angažovaností za toleranci a dobré soužití všech společenských skupin Bosny a Hercegoviny. V období občanské války v letech 1992-1995, kdy bosenští Srbové prováděli etnické čistky, byl střežen v domácím vězení. Jméno letošního laureáta Nobelovy ceny míru bude ohlášeno v říjnu.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.