Krize manželství je krizí křesťanské sexuální etiky

9.3.2012 

Benedikt XVI. dnes přijal další dvě skupiny biskupů ze Spojených států amerických, kteří postupně od listopadu loňského roku vykonávají u Svatého stolce kanonickou návštěvu ad limina. Poté, co se v předchozích promluvách Svatý otec soustředil na svobodu svědomí a vyznání, při dnešní audienci pro biskupy ze středoamerických diecézí se zaměřil na problematiku krize manželství a rodiny, která v širším pojetí značí krizi křesťanského vnímání lidské sexuality.

Je stále více zřejmé, že ochabuje uznání neporušitelnosti manželské smlouvy a že je všeobecně odmítána zodpovědná a zralá etika sexuality, zakládající se na praktikované cudnosti. To vše vede k vážným společenským problémům a nese s sebou nesmírné lidské i ekonomické výdaje.

„Manželství a rodina jsou instituce, jež musí být podporovány a hájeny proti každému zkreslování jejich základní pravdy, neboť každá škoda, kterou trpí, je ve skutečnosti zraněním lidského soužití jako takového“ (Sacramentum Caritatis,29). Benedikt XVI. v tomto ohledu poukázal především na silné politické a kulturní proudy, které se snaží o změnu právní definice manželství.

Rozdíl pohlaví nelze při definici manželství považovat za nezávažný. Obrana manželského institutu jako sociální reality je otázkou spravedlnosti, neboť zabezpečuje prospěch celému lidskému společenství a brání práva rodičů i dětí.

Svatý otec připustil, že církev v posledních desetiletích zanedbala katechetický rozměr přípravy na manželství. Zdůraznil, že programy předmanželské přípravy musí být přepracovány tak, aby dostatečně upozorňovaly na společenskou i církevní zodpovědnost, vyplývající z křesťanského manželství. Benedikt XVI. rovněž upozornil na běžnou praxi soužití. Páry, které takto žijí, si neuvědomují, že se jedná o těžký hřích, zdůraznil papež a pokračoval:

Podporuji vaše úsilí o rozvinutí takových pastorálních a liturgických norem vhodných k celebraci manželství, které by jednoznačně svědčily o objektivních požadavcích křesťanské morálky a zároveň projevovaly vnímavost a starost o mladé páry.

Svatý otec připomněl, že křesťanská komunita by měla opětovně docenit ctnost čistoty, její osvobozující funkci, vedoucí k integritě lidské osoby (Katechismus katolické církve, 2338-2443). Křesťanské chápání sexuality je pramenem ryzí svobody, štěstí a naplnění našeho vrozeného poslání milovat. Bohatství této vize je přitažlivější než liberálnost ideologií, hlásaných některými kruhy, které se ve skutečnosti stávají destruktivní formou odporující katechezi.

Mladí lidé mají zapotřebí setkat se s učením církve v celé jeho integritě, jakkoliv může být provokativní a odporující převládající kultuře. Potřebují vidět toto učení ztělesněné v manželstvích věřících párů, které přinášejí přesvědčivé svědectví o jeho pravdivosti. Mladí lidé zároveň potřebují podporu, aby činili moudrá rozhodnutí v obtížných a chaotických obdobích svých životů.

Ve společnosti, která nechápe a leckdy zesměšňuje tento základní rozměr křesťanské nauky, musí mladí lidé nalézt jistotu v tom, že „kdo nechá vstoupit Krista, neztrácí nic, absolutně nic z toho, co činí život svobodným, krásným a velkým“ (Homilie při zahájení pontifikátu, 24.4.2005), zakončil Svatý otec svou dnešní promluvu k americkým biskupům.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.