Kardinál Bertone k blížící se návštěvě papeže v Mexiku

20.3.2012 

Každodenní modlitba a závěrečná redakce papežských promluv charakterizuje poslední dny příprav Benedikta XVI. před cestou do Mexika na Kubu, na niž se vydá tento pátek. Z toho důvodu byly také omezeny papežské audience a nebude se konat ani středeční generální audience. Státní sekretář kardinál Tarcisio Bertone v souvislosti s chystanou cestou poskytl rozhovor mexické televizi Televisa:

Rozhodnutí pro cestu do Mexika je bezpochyby výrazem papežovy lásky k Mexiku, této velké zemi Latinské Ameriky, velké katolické zemi, která se mocně rozvíjí, ale trpí také značnými problémy, zejména projevy násilí, korupce, obchodem s narkotiky, což vyžaduje nasazení všech lidí, ale všech náboženských, občanských a sociálních institucí, aby se základem Mexika staly křesťanské hodnoty, které představují DNA mexického lidu. Hodnoty mírumilovného soužití, bratrství, solidarity a poctivosti. Papež chce proto povzbudit v tomto úsilí, zejména mládež, aby se nenechala odradit nebo chytit do laciných léček, levných horizontů zisku a ziskuchtivosti, ale aby s nadšením utvářela solidární, poctivou společnost, ve které má každý svoje místo, svoje uznání. Papež chce přinést toto poselství lásky a velkého povzbuzení, tedy také optimismu.

Měl jste již možnost navštívit Mexiko. Jaká je podle vás církev v této zemi?

Myslím, že mexický lid má velice rád papeže a bylo to zřejmé i při nedávném putovním výstavu relikvií bl. Jana Pavla II. Panuje tady obrovské nadšení, obrovská víra. Víra lidová, ale pevná a vůbec ne povrchní. Domnívám se zdejší víra s časem neslábne, ale tváří v tvář problémům a výzvám právě naopak, protože je zřetelnější potřeba zakořenit ve víře a stát o pomoc Nejvyššího. Modlitba i osobní nasazení jdou v ruku v ruce. Myslím, že církev ve své organizační struktuře, pastýřích a sociálních organizacích kráčí tímto směrem.

Mexiko a Svatý stolec si letos připomínají 20. výročí opětovného navázání diplomatických vztahů. Jak vnímáte tyto vztahy a vůbec vztahy mezi státem a místní církví?

Vztahy mezi státem a církví v Mexiku se bezpochyby rozvinuly velice pozitivně. A je známo, že v minulém století zde panovalo napětí… přestože zdejší lid, vnímá církev jako něco svého, jako svoji duši, tak politicky, občansky a strukturálně tady existoval rozpor a napětí. Před dvaceti lety byly opět navázány diplomatické vztahy a to je signálem veřejného uznání církve jako takové. Je to uznání univerzální funkce církve a Svatého stolce. Také Mexiko mělo v mezinárodním společenství nejenom v Karibiku a Latinské Americe, ale v mezinárodním společenství mezi různými proudy. Je proto příznačné, že tyto vztahy jsou pevné a plodné.

Řekl mimo jiné v rozhovoru pro mexickou televizi státní sekretář Svatého stolce, kardinál Tarcisio Bertone.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.