Zvěřejněna závěrečná zpráva z apoštolské vizitace v Irsku

20.3.2012 

Dnes byla zveřejněna zpráva z apoštolské vizitace v Irsku, jejíž konání oznámil Benedikt XVI. v pastoračním listě irským katolíkům z 19. března 2010 jako odpověď na krizi vyvolanou sexuálními delikty některých irských kněží. Tato apoštolská vizitace čili inspekce vedená biskupy, které k tomu papež osobně jmenoval, a zástupci Svatého stolce, se skončila v loňském roce a bylo to v novodobých církevních dějinách vůbec poprvé, kdy zahrnovala místní církev jako celek. Týkala se všech diecézí, seminářů a řeholních institutů v Irsku. Zpráva nese titul Summary of Findings of the Apostolic Visitation in Ireland.

Vizitace ukázala, píše se v této šesti stránkové závěrečné zprávě, že zmíněné bolestné události otevřely v katolickém společenství četné rány. Na druhé straně však také vyšla najevo trvající životnost víry irského lidu. Znamením naděje je například obětavost, s níž mnozí biskupové, kněží a řeholníci žijí svoje povolání; lidská i duchovní blízkost, kterou mnoho věřících prokazuje kněžím; hluboká víra mnoha mužů a žen; rozsáhlé nasazení věřících - laiků, kněží i řeholníků – ve snaze vytvářet v církvi klidné a bezpečné prostředí pro děti a mladistvé. Ve zprávě se poukazuje na pastorační priority církevní obnovy, jimiž jsou především výchova a vzdělání ve víře církve, doceňování přínosu věřících laiků, role učitelů náboženství, otevřenost vůči církevním hnutím a sdružením a nakonec věrnost církevnímu magisteriu.

Zpráva vatikánské vizitační komise s odvoláním na dřívější irské dokumenty v této matérii - Interim guidance a National Board for Saferguarding Children - poukazuje na to, že irští biskupové a vyšší řeholní představení budou muset připravit předpisy stanovující, jak postupovat v případě kněží či řeholníků, kteří byli obviněni z těchto deliktů, ale státní úřady rozhodly, že nepřistoupí k jejich potrestání. Rovněž tak bude zapotřebí připravit normy usnadňující návrat do kněžské služby těm kněžím, kteří byli obviněni falešně, a poskytnout také pastorační péči těm, u nichž byla shledána vina. V první řadě ovšem zůstává pozornost, kterou je zapotřebí věnovat obětem těchto deliktů, což se děje již od 90. let minulého století, připomíná závěrečná zpráva vatikánské komise o apoštolské vizitaci v církvi v Irsku, která byla dnes zveřejněna.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.